Kāda ir korelācija?

HomePraktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas

Praktiska Piemērošana Korelāciju Valūtu Tirdzniecības Bināro Iespējas


Studies of pathogen transmission typically overlook that wildlife hosts can include both migrant and resident populations when attempting to model circulation. Through the application of stable isotopes in flight feathers, we estimated the migration strategy of mallards Anas platyrhynchos occurring on California wintering grounds. Our study demonstrates that mallards- a principal host of avian influenza virus AIV in nature, contribute differently to virus gene flow depending on migration strategy. No difference in AIV prevalence was detected between resident 9. Viral diversity among the three groups was also comparable, possibly owing to viral pool mixing when birds converge at wetlands during winter. However, migrants and residents contributed differently to the virus gene pool at wintering wetlands. Migrants introduced virus from northern breeding grounds Alaska and the NW Pacific Rim into the wintering population, facilitating gene flow at continental scales, but circulation of imported virus appeared to be limited. In contrast, resident mallards acted as AIV reservoirs facilitating year-round circulation of limited subtypes i. H5N2 at lower latitudes. This study supports a model of virus exchange in temperate regions driven by the convergence of wild birds with separate geographic origins and exposure histories. Pārdoš anas veicināš anas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā. Pārdoš anas veicināš anas pasākumu izmantoš ana mērķtiecīgi palielinājusies kopš tajiem gadiem un šobrīd tā ir kļuvusi par galveno mārketinga komunikāciju kompleksa sastāvdaļu.

Izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas un arvien vairāk uzņēmumu izprot labi izplānotu pārdoš anas veicināš anas kampaņu nozīmību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kuras no pārdoš anas veicināš anas metodēm u Ana 3 is a conserved protein required for the structural integrity of centrioles and basal bodies. Recent studies have identified a conserved "core" of proteins that are required for centriole duplication. A small number of additional proteins have recently been identified as potential duplication factors, but it is unclear whether any of these proteins are components of the core duplication machinery. In this study, we investigate the function of one of these proteins, Drosophila melanogaster Ana 3. We show that Ana 3 is present in centrioles and basal bodies, but its behavior is distinct from that of the core duplication proteins. Most importantly, we find that Ana 3 is required for the structural integrity of both centrioles and basal bodies and for centriole cohesion, but it is not essential for centriole duplication. We show that Ana 3 has a mammalian homologue, Rotatin, that also localizes to centrioles and basal bodies and appears to be kas ir vislabāk ieguldīt naudu tieši tagad for cilia function.

Thus, Ana 3 defines a conserved family of centriolar proteins and plays an important part in ensuring the structural integrity of centrioles and basal bodies. In this study, we investigate the sediment dynamics of the low-flow channel of the Santa Ana River that is formed by wastewater discharges and contains some of the last remaining habitat of the Santa Ana Sucker Catostomus santaanae. Home to over 4 million people, the watershed provides habitat for the federally-threatened Santa Ana Sucker, which presently reside within the mainstem Santa Ana River in a reach supported by year-round constant discharges from water treatment plants. The nearly constant low-flow wastewater discharges and infrequent runoff events create a small, approximately 8 m wide, inset channel within the approximately m wide mainstem channel that ieguldīt kriptogrāfijā vai akcijās typically dry except for large flood flows. The sediment dynamics within the inset channel are tirdzniecības nosacījumi mt4 standard by constantly evolving bed substrate and sediment transport rates, and occasional channel avulsions. The sediment dynamics have large influence on the Sucker, which rely on coarse-substrate gravel and cobble for their food production.

In WY through the present, we investigated the sediment dynamics of the inset channel using repeat bathymetric and substrate surveys, bedload sampling, and discharge measurements. We found two distinct phases of the inset channel behavior: 1. Thus, in contrast to many regulated rivers where high flows are required to flush fine sediments from the bed for example, downstream from damsin the Santa Ana River the low flows from wastewater treatment plants serve as the flushing. Recursos de agua de la Comarca de Doñ ana. La designación de Doñ ana estuvo inicialmente limitada a las áreas de arenas que rodean por el Oeste y Noroeste a las Marismas del Guadalquivir. Siendo de difícil habilitabilidad y escasa productividad agrícola y pecuaria, fueron utilizadas como áreas de caza de las familias nobles y para apacentar ganado.

Con la creación de la Reserva Biológica de Doñ ana y del Parque Nacional de Doñ ana el nombre fue difundiéndose y haciéndose cada vez más un genérico del área que rodea la Marisma, de la pr Stavovi hrvatskih građ ana prema kulturnim različitostima. Članak se temelji na dijelu rezultata reprezentativnoga nacionalnog ispitivanja stavova hrvatskih građ ana o kulturnim različitostima u hrvatskome društvu. Terensko anketiranje provedeno je metodom osobnog intervjua u kućanstvu ispitanika, u okviru omnibus istraživanja.

Pod kulturnim različitostima autori misle na nacionalne manjine i vjerske zajednice. U tom smislu Hrvatska je, poput većine zemalja suvremenoga svijeta, kulturno heterogena politička zajednica. Stoga će odnos njezinih građ ana p Bilohuscin, J. This work describes the use of IBC's Ana Lig Sr molecular recognition technology product to effectively and selectively pre-concentrate, separate and recover strontium from urine samples. This method does not involve co-precipitation of strontium as phosphates and oxalates from urine samples. The new rapid method separates strontium with high chemical recovery authors. This document describes the method used to test design criteria for gear actuated ball valves installed in AN-A Valve Pit located at E Tank Farms. The purpose of this procedure is to demonstrate the following: Equipment is properly installed, labeled, and documented on As-Built drawings; New Manifold Valves in the AN-A Valve Pit are fully operable using the handwheel of the valve operators; New valve position indicators on the valve operators will show correct valve positions; New valve position switches will function properly; and New valve locking devices function properly. Uz grafiem balstītie darbu plānoš anas algoritmi. Bakalaura darbā aprakstīti divu veidu grafi disjunktīvais grafs un divpusējais grafskurus izmanto general shop problēmu atrisināšanai. Darbā tika aplūkotas open shop un job shop problēmas, kuru atrisinājuma iegūšanai ar grafu palīdzību tika izmantotas loku krāsoš anasdivpusējās saskaņoš anas un bootleneck metodes.

Veinte años de investigaciones alrededor de Doñ ana. Full Text Available Not available. La rotura de la balsa de decantado de lodos de la empresa Boliden-Apirsa en Aznalcóllar ha demostrado que el Parque Nacional de Doñ ana está indefenso ante accidentes de gran calibre, que deben prevenirse. An "ethics of the self" in the novel-cronicle-journal-short story Ana de Amsterdam, by Ana Cássia Rebelo. Full Text Available We present a Reading of the relations between the plurality of Genres collected by Ana Cássia Rebelo, a writer with roots in Portugal, Goa and Moçambique at the same time, in the book Ana de Amsterdam, and the themes dealt. As theoretical bias, we approached to Agamben, Gumbrecht and Barthes. As method, we chose bezmaksas akciju tirdzniecības progr inductive perspective. After the mentioned effort, we concluded that boredom insulated from anguish, produced in the core of the Contemporary world, affects the narrator in such a deep way that compels her to take a strong position and highlight her privacy in an obscene way.

Nodokļu apieš anas ierobežoš anas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ievieš anas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ Izpildes pamatrādītāju modelēš ana un implementēš anas iespējas. Nozīmīga loma organizācijas darbības uzlabošanā un novērtēšanā ieņem izpildes pamatrādītāji. Tie palīdz novērtēt organizācijas darbību mērot nodefinētos mērķus tādā veidā nosakot vai nodefinētie mērķi tiek sasniegti. Lai novērtētu organizācijas darbību, nepieciešams izveidot indikatoru modeli. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so Castillo's work is popular not only with the general reading public but in many academic circles as well.

What sets Castillo apart from so many other Chicana fiction writers is that she is also a…. O jogo do mestre e da discípula segundo Ana Hatherly. Full Text Available O Mestre, de Ana Hatherlyé um romance construído numa estrutura similar à dos jogos, com uma ordem, objetivos e regras específicas. Este artigo faz uma análise do caráter lúdico daobra a partir das formulações teóricas de Johan Huizinga. Entrevista a Ana González, la DoctoraJomeini. Full Text Available En este número de la Revista ENE, me han encargado hacer una entrevista a la Ana González Duque, una anestesista canaria ella a veces se denomina Anestesioblasta a la que muchos de los lectores de esta revista y usuarios habituales de la web social sanitaria no reconocerán por ese nombre.

Forecast skill of synoptic conditions associated with Santa Ana winds in Southern California. Santa Ana winds SAW are synoptically driven mesoscale winds observed in Southern California usually during late fall and winter. Because of the complex topography of the region, SAW episodes can sometimes be extremely intense and pose significant environmental hazards, especially during wildfire incidents. A simple set of criteria was used to identify synoptic-scale Counting her publications in magazines and her academic productions, besides her works in translation, the volume brings has a interesting perspective on culture, cinema, literature and translation according to the researches of the author. Dāvināš ana kā patērēš anas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori. Darba teorētiskajā daļā apskatītas tādu jēdzienu teorētiskie aspekti kā patērēš ana un patērniecība, patērēš anas kultūra, patērētāju uzvedība, patērētāju identitāte, kā arī tiek apskatīta dāvanu dāv This site was discovered inbut it remained unexcavated untilwhen a palaeontologist team formed by members of the Institut Paleontología Miquel Crusafont from Sabadell and the Grup Guix from Vila-real unearthed the first fossil from the locality.

Nowadays there are five hundred fossils collected, including vertebrate and invertebrate species. Dinosaur bones Theropoda and Ornithopoda are abundant in this assemblage and in the last field season bones determined as Sauropoda were found. Taxonomically, Ana is dominated by disarticulated remains of Ornithopoda, which are usually fragmentary and abraded. The remains found in the Ana fossils site are placed in sandstones and limes containing marine autochthonous fauna.

These deposits were formed during the transgressive infilling of an incised valley. Sedimentological features indicate that fossils were finally deposited in starved shallow estuarine environment. Nowadays we identified in Anateeth of Theropoda indet. Herein, we report new fossil findings from Ana site. These materials have been determined as Iguanodontia, Titanosauriformes and Theropoda. These new findings will help to understand the dinosaur fauna present in the Lower Cretaceous of Els Ports Castellón, Spain. Acknowledgments This. Comportamiento del asma bronquial en adolescentes tratados en el Policlínico Universitario " Ana Betancourt" Course of bronchial asthma in adolescents seen in " Ana Betancourt" University Polyclinic. Full Text Available Introducción: el asma infantil representa una entidad que aún no ha logrado ser bien definida y delimitada, lo que establece variadas interpretaciones de su epidemiología, diagnóstico y, consecuentemente de su tratamiento. Objetivos: estimar la prevalencia global de asma en adolescentes tratados en consultorios médicos de familia del Policlínico Universitario " Ana Betancourt".

Métodos: se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, que incluyó a 81 adolescentes de ambos sexos con edades entre 11 y 18 años, pertenecientes a dos consultorios médicos de familia del Grupo Básico de Trabajo No. Como herramienta de trabajo se utilizó el cuestionario: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood, instrumento validado internacionalmente. Conclusiones: en ambos consultorios se constata una elevada prevalencia de asma bronquial en la población de adolescentes con mayor afectación en los varones. Los pacientes exhiben mayoritariamente las formas ligeras de la enfermedad.

Se encuentra un importante subregistro para el asma bronquial en los adolescentes tratados en el Policlínico Universitario " Ana Betancourt"Introduction: the bronchial asthma is a even defined entity establishing some interpretations of its epidemiology, diagnosis and consequently of its treatment. Objectives: to estimate the global prevalence of asthma in adolescents seen in family medical consulting rooms from " Ana Betancourt" University Polyclinic. Methods: a descriptive, cross-sectional study was conducted including 81 adolescents of both sexes aged between 11 and 18 from family. Objectives: To compare how people communicate about eating disorders on two popular social media platforms - Twitter and Tumblr. Materials and Methods: Thematic analysis praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas conducted to characterize the types of communications posted, and a content analysis was undertaken of between-platform differences. Results: Three types of content pro- anaanti- anaand pro-recovery were posted on each platform. Overall, across both platforms, extreme pro- ana posts were in the minority compared to anti- ana and pro-recovery. Pro- ana posts including 'thinspiration' were more common on Twitter than Tumblr, whereas anti- ana and pro-recovery posts were more common on Tumblr. Conclusion: The findings have implications for future research and health care relating to the treatment and prevention of eating disorders.

Developers of future interventions targeting negative pro- ana content should remain aware of the need to avoid any detrimental impact on positive online support. Raimo Poom. Euroopa Liidu uue eesistujamaa Portugali suursaadik Eestis Ana Paula Zacarias Euroopa Liidu välispoliitika kujundamise põhimõtetest, suhetest Venemaaga, tööst EL-i põhiseaduslepingut asendava reformilepinguga. The spectacle of conservation. Doñ ana National Park in Man and the Earth This paper analyzes how, in a quite complex historical and political context, and through the spectacle of the success and fragility of Doñ ana National Park, Rodríguez de la Fuente represented sensitivity towards nature and the natural heritage, acquired through the study of the natural sciences, as a key element of modernization.

Full Text Available The present paper studies the way intellectual property rights may encourage sustainable medical tourism, meaning the advantages that a patent, traditional knowledge, a trademark, or other IP right may offer to a hospital in order to attract foreign patients. Many celebrities artist and state presidents came to receive treatment here, even though Romania had, at that time, a communist regime. Project W AN-A valve pit upgrade acceptance for beneficial use. This checklist is used to help the end user ensure that all documentation, training, and testing requirements are met prior to turnover. This checklist specifically identifies those items related to the upgrading of the AN-A valve pit. Franšīzes izmantoš anas iespējas un efektivitātes novērtēš ana Baltijā. Perspektīva biznesa attīstībā ir viens galvenajiem dzinējspēkiem, kurš motivē uzņēmējus, uzsākot savu darbību. Viens no mūsdienās plaši izmantojamajiem biznesa modeļiem ir franšīzes sistēma. Pasaulē bizness uz franšīzes pamata skaitās kā drošs, jo uzņēmējam ir spēja veiksmīgi attīstīt savu komercdarbību bez iepriekšējām zināšanām un pieredzi, jo franšīze paredz ne tikai gatavo biznesa rokasgrāmatu, bet a Virtuālo komandu darba analīze un uzlaboš ana uzturēš anas projektos.

Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīš ana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēš anas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. Multielemental analysis by neutron activation of sediments in the Ana Maria Gulf, Cuba. In this paper general samples of marine sediments taken from six control stations of the Ana Maria Gulf Cuba were analyzed. For this purpose the thermal neutron activation analysis method was used. SLE affects almost every organ system, with differing degrees of severity. During its clinical course periods of flares may alternate with periods of remission culminating in disease and therapy related damage.

We describe a case of ANA negative SLE with severe thrombocytopenia, cutaneous vasculitis, antiphospholipid antibody syndrome, and pulmonary artery hypertension. As there is no definitive cure for SLE the treatment lies in caring for the individual organ systems involved and simultaneo As there is no definitive cure for SLE the treatment lies in caring for the individual organ systems involved and simultaneously taking care of the patient as a whole. About identities and struggles: interview with ana maría spadafora. Anthropologist Ana María Spadafora describes the current situation of indigenous communities in Argentina.

The articulation between Positive Law and indigenous world view, and the effects of globalization on ethnic minorities are some of the issues covered. Potential impacts of climate change on groundwater supplies to the Doñ ana wetland, Spain. Climate change impacts on natural recharge and groundwater-wetland dynamics were investigated for the Almonte-Marismas aquifer, Spain, which supports the internationally important Doñ ana wetland. Simulations were carried out using outputs from 13 global climate models to assess the impacts of climate change.

Reductions in flow from the aquifer to streams and springs flooding the wetland, induced by changes in recharge according to different climate projections, were modelled. The results proj The aquatic systems of Doñ ana SW Spain : watersheds and frontiers. Doñ ana includes an extraordinary variety of aquatic systems. They are broadly classified according to their location on either aeolian sands or marshland as their hydrology largely depends on the geomorphology of their basins. Their chemical composition is mainly influenced by rainfall, evaporative concentration, groundwater discharge, biogeochemical interactions at the sediment-water interface, and the quality composition of their watersheds. The influence of the watershed can be studie Project W specific test and evaluation plan for AN-A valve pit. The STEP develops the outline for test procedures that verify the system's performance to the established Project design criteria. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināš ana. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks kā tirgoties ar bitcoin tiešsaistē jauna produkta ražoš anas uzsākš ana. Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums Doñ ana y su entorno: Conservación y explotación. Full Text Available Tanto río de tinta sobre Doñ ana y tantas palabras, noticias, pareceres, opinio­nes y declaraciones de gentes de las más diversa condición, no están haciendo sino sembrar confusión. Promocijas darba autore no Daugavpilī, Rēzeknē, Līvānos un Vārkavas novadā iegūtajām valodas zīmēm ir atlasījusi zīmes ar telpu eksplicīti nosaucošām leksēmām: nomenklatūras vārdiem piem.

Kā pieci biežāk ko dara binārā programmatūra ftp serverī vārdi ir konstatēti: centrs, veikals, banka, salons, Latgale, no kuriem dažādās vārdu savienojumu kombinācijās plaši ir izmantots vārds centrs piem. Jāpiebilst, ka līdzīga situācija ir vērojama arī Igaunijas pilsētās, kur vārds keskus centrs lingvistiskās ainavas izpētē ir konstatēts ļoti bieži piem. Daudzveidīgs ir arī vārda salons izmantojums Latgales reģionā piem. Kopumā jāteic, ka pētījuma gaitā atklājās: jo mazāka teritoriālā vienība, jo vairāk ir valodas zīmju ar šīs vietas nosaukuma pieminēšanu. Tā, piemēram, Vārkavas novada.

kā nopelnīt naudu par bitcoin samazināšanos praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas

Pošeiko b, arī 4. Lingvistiskās ainavas teorētiskajā literatūrā un metodoloģijā būtiskākais telpas kategorijas aspekts ir izpētes vietas atlase un raksturojums. Reālajā vidē pilsēta, tās mikrorajons vai kvartāls, noteiktas ielas vai to fragmenti, arī atsevišķas publiskās vietas autoostas, metro stacijas un vilcienu stacijas TulpBackhausskolas Igaunijā Brownvilcienu stacijas Korejā LawrenceTaizemē Singhasiri ir visbiežāk izvēlētais izpētes areāls. Koncentrēšanās uz multilingvālu pilsētvidi kā pētījuma izpētes vietu ir pamatā tam, ka dažreiz tiek izmantoti termini linguistic cityscape lingvistiskā pilsētas ainava un multilingual cityscape multilingvālā pilsētas ainava GorterCoulmasMalinowski Tie pēc būtības atbilst lingvistiskās ainavas idejai, bet šaubas rada tas, ka pētījumos tiek aplūkotas arī nelielas teritoriālas vienības lauku apvidos ģeogrāfiski periferiālās vietās : mazās pilsētās, ciematos, novadu un pagastu centros piem.

Atsevišķi pētnieki, tieši pretēji, izvēlas monolingvālu vidi, piemēram, Almeriju Spānijā, lai izvērtētu spāņu valodas etnolingvistko vitalitāti, par pamatu ņemot leksisko, morfoloģisko un gramatisko informāciju Rodríguez 2. Tā kā valodas pasaule mūsdienās ir kļuvusi daudzveidīga, liela daļa valodas lietotāju ar lingvistisko ainavu saskaras ne tikai fiziskajā telpā, bet arī elektroniskajos komunikācijas rīkos, plašsaziņas līdzekļos, populārajā kultūrā un virtuālajā vidē tīmeklī Bolton Lingvistiskā ainava tīmeklī uztverama divējādi: pirmkārt, kā reālās lingvistiskās ainavas pārnese un vizualizēšana virtuālajā vidē, izmantojot, piemēram, lielākās meklētājprogrammas google karšu iespējas.

Atkarībā no tā, cik fotogrāfiju tiek pievienots noteiktā kartogrāfijas programmā un cik precīzi un saskatāmi tiek pārraidīti videoieraksti no pilsētā izvietotām kamerām virtuālajā telpā, tik plaša un daudzveidīga var būt valodas zīmju atlase un lingvistiskās ainavas izpēte. Tādā veidā tehnoloģiju attīstība ļauj ikvienam interesentam izpētīt valodu lietojumu viņam interesējošā vietā Malinowski Šādas lingvistiskās ainavas virtuālās izpētes lielākais zaudējums ir klātesamības un papildu datu trūkums, respektīvi, nav iespējams spontāni nejauši satiktam garāmgājējam pajautāt viņa domas par atsevišķām zīmēm vai ieiet kādā kafejnīcā, lai. Savukārt par ieguvumiem uzskatāma iespēja sekot līdzi izmaiņām, atkārtoti neapmeklējot izpētes vietu, arī iegūto kvantitatīvo datu salīdzināšanu ar tuvāk vai tālāk esošām vietām, neiedziļinoties šīs vides lingvistiskās ainavas būtībā.

Otrkārt, lingvistiskā ainava virtuālajā vidē ir uztverama autonomi, skatot tur esošo valodas situāciju, valodu nomaiņas iespējas, informācijas daudzumu katrā valodā, valodu mijiedarbība ar citiem komunikācijas līdzekļiem atsevišķās tīmekļa vietnēs. No lingvistiskā viedokļa raugoties, virtuālās vides pamatā ir nepārtrauktā kustībā esoši procesi tekstveide tāpat koriģēšana un papildināšanatekstu sasaistīšana kas ir forumsoprion? nomaiņa, tekstu uztvere un interpretācija, arī komentēšana. Daži teorētiķi ir pieteikuši arī terminu virtuālā lingvistiskā ainava virtual linguistic landscape, linguistic netscape Ivkovic, LotheringtonTroyer viszemākais, ko varat ieguldīt bitcoin, WilliamsDu, Kroonpar tās pamatvienību izvirzot katru atsevišķo tīmekļa vietni vai atsevišķu tīmekļa teksta veidu, visbiežāk reklāmas Ivkovic, Lotherington 2 3. Tā, piemēram, virtuālo lingvistisko ainavu ir analizējis angļu valodnieks Roberts Trojers Robert Troyeruzmanību pievēršot angļu valodas lietojumam un funkcionalitātei Taizemes tīmekļa avīžu reklāmās un teorētiski piedāvājot reklāmu analīzes kritērijus un to tipoloģiju Troyer Savukārt Anglijā dzīvojošo vācu un poļu rakstu valodu, konkrētāk, valodu kontaktus un kodu jaukšanu etnisko diskusiju forumos ir analizējusi Silvija Javorska Sylvia Jaworskanorādot, ka tīmeklis ir nepastāvīga multilingvāla telpa Jaworska Liela uzmanība labākais mums kriptovalūtu tirdzniecības brokeris lingvistiskās ainavas pētījumos tiek pievērsta globalizācijai, valodas politikai un identitātes jautājumiem, diskutējot par valsts ideoloģiju, sociālajiem procesiem un virtuālās identitātes izveidi ar valodas un neverbālajiem līdzekļiem un demonstrēšanu citiem Androutsopoulos,Bhatia, RaneshOnyskoNabethCallahan Promocijas autore virtuālās lingvistiskās ainavas izpēti ir veikusi divos pētījumos.

Pirmajā gadījumā ir aplūkotas 9 tīmekļa vietnes vadošo latgaliešu organizāciju un mūziķu tīmekļu vietnes un emuāri un tajās norādītās tīmekļa vietnes, kurās dominē latgaliešu rakstu valoda un tiek aktualizēti latgaliešu kultūras notikumi, lai noskaidrotu, kā kibertelpā atklājas virtuālās identitātes izveide un kāda loma šajos procesos ir valodai. Pētījuma gaitā tika atklāts, ka kopumā tekstu izveide latgaliski notiek neregulāri un tie ir orientēti šauram lasītāju lokam, par ko liecina komentētāju aktivitātes un ieteikto tīmekļa vietņu izvēle. Par vienotas reģionālās identitātes elementiem autoru tekstos liecina izceltie atslēgas vārdi:. Savukārt virtuālā identitāte izvēlētajās tīmekļa vietnēs atklājas, pirmkārt, kā eksplicītas sociālās identitātes stāstījumos par sevi pašreferencēs galvenokārt trešajā personā piem.

Otrkārt, kā reālu vidi reprezentējošas sociālās lomas piem. Par tipiskām virtuālās identitātes izveides un demonstrēšanas stratēģijām kibertelpā ir uzskatāmas: personvārdu un no tiem atvasinātu iesauku vai palamu lietojums piem. Ka Tev kas labs padomā, dod ziņu, Čau, kačeiši! Čau, kaķīšivairāk sk. Pošeiko c:. Otrajā gadījumā ir skatītas Daugavpils un Narvas pirmsskolas izglītības iestāžu, interešu klubu un etnisko kultūras biedrību tīmekļa vietnes, lai noteiktu un raksturotu valodu lietojumu un ergonīmu izveides gramatiski strukturālās, leksiski semantiskās īpatnības. Ir noskaidrots, ka biežāk ir lasāmi jaukti ergonīmi, kuros viens no komponentiem ir simbolisks nosaukums nomens vai nomenu grupabet abās pilsētās ir konstatēta arī bieža nomenklatūras vārdu patstāvība, to funkcionēšana par īpašvārdiem. Lai arī nosaukumi galvenokārt ir lasāmi valsts valodā, krievu valoda iestāžu nosaukumos jo īpaši Narvā tiek izmantota gan tiešā veidā kā paralēlā valoda virtuālajā vidē, gan arī netiešā veidā transliterācijas gadījumos. Aplūkotajos simboliskajos nosaukumos kā precedenti biežāk ir izvēlētas dzīvo dabu cilvēkus, dzīvniekus, augus reprezentējošas vai to raksturojošas leksēmas, Narvā bieži ir izmantots literatūras, mitoloģijas un kino potenciāls. Kopumā jāsecina, ka salīdzinoši biežāk Narvā tiek aktualizēts lokālajai videi raksturīgais un specifiskais piem. Pošeiko Tomēr lingvistiskās ainavas izpētes tendences ataino to, ka bieži vien virtuālās lingvistiskās ainavas dati tiek izmantoti kā papildu informācija kādas sociolingvistiskās vides raksturošanai RosendalKelly-Holmes, Pietikäinen, MoriartySebbaMarten, Lazdiņa, Murinska, PošeikoPošeiko a, b.

Te gan jāpiebilst, ka sākotnējie lingvistiskās ainavas pētījumos tika izmantots neliels valodas zīmju skaits pēc platības un iedzīvotāju skaita lielās pilsētās, piemēram, Jehudita Rosenbauma Yehudit RosenbaumElizabetes Nadeles Elizabeth NadelR. Kūpera un B. Spolska gada pētījumā Jeruzalemes vecpilsētā izpētes vienības. Arī jaunākajos pētījumos analīzes vienību skaits ne vienmēr ir liels, koncentrējoties uz to satura padziļinātu izpēti. Skaidrs, ka nevienā pētījumā nav iespējams pilnīgi aptvert visu kādas teritorijas lingvistisko ainavu un jāņem vērā tās mainīgais raksturs, tomēr, pēc promocijas darba autores domām, visu rakstveida ziņojumu analīze teritorijas nozīmīgākajās sociālās dzīves vietās reprezentē gana precīzi rakstu valodas situācijas ainu un ļauj to attiecināt arī uz aplūkotā areāla tuvāko apkārtni. Pētījuma rezultāti palīdz konstatēt redzamākās multilingvālās vides, valodas prasmes, lietojuma un lingvistiskās attieksmes tendences. Tā kā lingvistiskā ainava, no vienas puses, ir uztverama kā nemainīga pilsētvides iezīme, no otras puses, kā pārmaiņām pakļauta parādība, arī laika aspektā lingvistiskā ainava ir aplūkojama divās relatīvi saistītās pieejās: sinhroniskā un diahroniskā veidā. Kas ir forumsoprion? šīs pieejas ir grūti nošķiramas, jo empīriskā pieredze un pētījumi rāda, ka valodas zīmju ilgnoturība un mainība ir neparedzams process.

Spilgtākais piemērs: uz sludinājumu dēļiem bieži konstatētie rokraksta ziņojumi ir sliktā vizuālā stāvoklī, kas liecina par novecojošu informāciju, vai aktualitāti zaudējušas afišas pie informāciju stendiem. Tāpat postpadomju valstu lingvistiskā ainava apliecina, ka gana daudz vēl no rusifikācijas laikiem ir saglabājušies rakstu pieminekļi līdzās mūsdienu tekstiem. Latgales reģiona urbanonīmus ir aplūkojis Ivars Matisovs, atklājot, ka aizvien vēl ir lasāmi bilingvāli vai PSRS varu un ideoloģiju reprezentējoši ielu nosaukumi Matisovs a, b, sk. Tātad jādomā, ka to analīze nav iekļaujama vien mūsdienu valodas situācijas, līdz ar to arī sinhroniskās lingvistiskās ainavas kontekstā. Šī dažādu laika posmu zīmju līdzās pastāvēšana aktualizē jautājumu par lingvistiskajā ainavā redzamo sastingušo laiku Backhaus No kreisās: plāksnīte ar ielas nosaukumu Narvā Senkāne,Vārkavas novada Vārkavā Pošeiko, Skatot tradicionālo pieeju šķīrumu, redzams, ka visbiežāk lingvistiskās ainavas analīze notiek, izmantojot sinhronisko pieeju, respektīvi, valodas zīmes tiek analizētas kādā konkrētā laikā, raksturojot tā brīža sociolingvistisko situāciju, to ietekmējošos faktorus. Salīdzinoši retāk tiek izmantota diahroniskā pieeja, vēsturiski izsekojot valodas lietojumam lingvistiskajā ainavā, uzmanību pievēršot lingvistisko procesu attīstībai saistībā ar citu sociālo procesu attīstību, to maiņu, nozīmīgiem pagrieziena punktiem u.

Tā, piemēram, valodniece Aneta Pavlenko Aneta Pavlenko ir veikusi valodas zīmju izpēti senās fotogrāfijās, kas pieejamas Ukrainas pilsētu un valsts arhīvos, lai noskaidrotu, vai un kā lingvistiskā ainava ataino vēsturiskos notikumus, un otrādi Pavlenko Bekhauss ir izmantojis diahronisko pieeju, lai salīdzinātu līdzās pastāvošo senāko un jaunāko valodas zīmju izveides īpatnības Tokijā un raksturotu jauninājumus valodu daudzveidības un informācijas pieaugumu, biežāku fontu maiņu u. Promocijas darba autore papildu gadā Daugavpilī iegūtajiem lingvistiskās ainavas izpētes datiem ir aplūkojusi senās fotogrāfijas no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās digitālās datu bāzes fotogrāfiju kolekcionāru forumiem, vēsturiskajām grāmatām un preses izdevumiem piem. Veicot valodas zīmju kontentanalīzi un sakaru analīzi valodas lietojuma analīzi, kurā tiek respektēti diskursi un to savstarpējie sakari, vēsturiskā pieredze un valodas politika sk apakšnodaļuir raksturots valodu un kodu lietojums, kultūru daudzveidības praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas, kā arī tipiskāko leksēmu un kultūras simbolu aktualizācija Daugavpils lingvistiskajā ainavā dažādos laika posmos, sākot no Kā būtiskākos secinājumus var minēt: pirmkārt, Daugavpils lingvistiskajā ainavā visos laikos ir bijusi vairāk nekā viena valoda latviešu, krievu, vācu valoda, ivrits.

Taču, ja senāk valodu daudzveidību galvenokārt ir noteicis etnodemogrāfiskais sastāvs pilsētā, valdošais. Otrkārt, mūsdienās, salīdzinot ar Lingvistiskās ainavas pētījumos tikai vēsturisko uzrakstu izpēte ir vērojama retāk, piemēram, Florians Kolmass Florian Coulmas ir raksturojis antīko valodas zīmju piem. Savukārt Baltijas valstu lingvistiskās ainavas izpētē ir vērojamas atsauces uz valodas situācijas vēsturiskajiem faktiem, ieguldīt kriptogrāfijā vai akcijās īpaši uz valodas politikas izmaiņām Viļņā MuthLatgalē MartenLazdiņa a. Izsekojot lingvistiskās ainavas pārmaiņām un attīstībai laika gaitā, ir iespējams raksturot politisko, sociālekonomisko un kultūrvēsturisko ietekmi uz valodas situāciju, un otrādi.

Apkopojot iepriekš sacīto par lingvistisko ainavu kā izpētes objektu, var secināt, ka tās šaurākā nozīme ir saistīta ar valodu lietojumu publiskās telpas rakstveida ziņojumos visbiežāk multikulturālā pilsētvidēkas ir atšķirīgi pēc izveides īpatnībām un funkcionalitātes. Nozīmes paplašinājumā tiek iekļauti divi kritēriji telpas un laika un atšķirīgi bieži starpdisciplināri metodoloģiskie risinājumi. Lingvistiskajā ainavā iesaistītās puses Tā kā lingvistiskā ainava ir cilvēku veidotas un izvietotas verbālās informācijas kopums citiem cilvēkiem, pētot uzmanība jāpievērš tiem, kam ir ar to vistiešākais sakars. Lingvistiskās ainavas valodas un zīmju plānošana, izvietošana un mainīšana ir process linguistic landscapingkas vistiešākajā mērā ir saistīts ar redzamo rezultātu Itagi, Singh Gorters līdzīgi kā B.

Spolskis izmanto dalībnieku grupēšanas principus un min 5 dalībnieku grupas, kam ir būtiska loma lingvistiskās ainavas izveidē un uztverē: 1 uzņēmēji, kas izvieto valodas zīmes lingvistiskajā ainavā; 2 cilvēki, kas ir atbildīgi par valodas zīmju vizuālo noformējumu, ražošanu un pārdošanu, arī mērķauditorijas izvēli; 3 privātpersonas, kas izvieto zīmes sludinājumus, afišas, reklāmas lingvistiskajā ainavā, arī grafiti rakstītāji; 4 varas orgāni, likumdošana, kas nosaka, kurās valodās informācija var tikt nodota lingvistiskajā ainavā; 5 garāmgājēji, kas apzināti vai neapzināti uztver un izmanto valodas zīmes Edelman, Gorter Lingvistiskās ainavas veidotāji visbiežāk tiek dalīti divās grupās: valsts un pašvaldību pārstāvji attiecīgi tādas valodas zīmes kā valsts iestāžu nosaukumi, ziņojumi ar oficiālu informāciju, ielu nosaukumi un ceļa zīmes top down zīmes un privāto uzņēmumu, iestāžu un organizāciju pārstāvji, arī atsevišķas personas attiecīgi veikalu zīmes, reklāmas, sludinājumi, grafiti buttom up zīmes.

Šāds dalījums ir arī promocijas darba autores pētījumā: valodas zīmju veidotāji vispirms tiek šķirti divās grupās, bet privāto uzņēmumu, iestāžu un organizāciju pārstāvji tiek papildus grupēti četros līmeņos starptautiskajā, nacionālajā, reģionālajā un individuālajā līmenī vairāk sk apakšnodaļu attēlā redzamā shēma vizuāli ataino lingvistiskās ainavas dalībnieku savstarpējo sakaru informācijas nodošanas un saņemšanas kodēšanas un dekodēšanas procesā, ko, no vienas puses, ietekmē valsts ideoloģija un valodas politika, no otras puses dalībnieku individuālā pieredze valodas, kultūras.

Publiskās informācijas izveides, izvietošanas un uztveres ietekmējošie faktori un lingvistiskās ainavas dalībnieki Tāpat shēma parāda to, ka zīmes tehniskajam veidotājam ir pastarpināta loma teksta satura plānošanā, izveidē un koriģēšanā un ka viņam neveidojas tieša komunikācija ar teksta recipientu. Tam pierādījums Daugavpilī vietējie iedzīvotāji ir konstatējuši un pēc tam pilsētas mājas lapā tīmeklī publicējuši kādas automazgātuves lielformāta vides reklāmu latviešu valodā ar ievērojamu skaitu ortogrāfijas kļūdu. Acīmredzot reklāmas veidotāja latviešu valodas zināšanas nav bijušas pietiekamas korekta teksta izveidei un par savu pienākumu nav uzskatījis iedot pārbaudīt korektoram vai valsts valodas zinātājam, savukārt reklāmas maketētājs un izdrukātājs nav teksta saturam pievērsis uzmanību vai arī nav apzināti iejaucies, par savu mērķi izvirzot savlaicīgu darba izpildi un ātru peļņu. Lingvistiskajā ainavā iesaistīto pušu sakarā ir papildu minamas trīs lietas, pirmkārt: empīriskā pieredze rāda, ka īpašnieki atsevišķos gadījumos sava uzņēmuma publisko nosaukumu, kas var atšķirties no reģistrā esošā, ir mantojuši no iepriekšējā uzņēmuma un ir to saglabājuši. Tā, piemēram, Narvā ir fiksēts lietoto preču veikals ar nosaukumu Buratino, kas iepriekš ir piederējis bērnu preču veikalam. Lauku vidē, iespējams, izkārtnes izmaksu dēļ plaši izplatīta ir tendence saglabāt centrālo zīmi Veikals atšķirīgu un laika gaitā mainīgu uzņēmumu nosaukšanai.

Tiek izmantota arī kādas preces reklāma bez uzņēmuma individualizācijas zīmes, to pamatojot ar līdzekļu trūkumu un vietējo iedzīvotāju klientu informētību par veikalu bez papildu norādēm sk att. Veikala zīmes Krustpils novada Mežārē un Vārkavas novada Vārkavā Pošeiko, Otrkārt, visai bieži Baltijas valstu uzņēmumu darbinieki nav ieinteresēti ārtelpas informācijā; vairākos gadījumos respondenti nevar komentēt, piemēram, uzņēmuma nosaukuma un valodas izvēles motivāciju nezināšanas dēļ.

Tas liek domāt, ka metalingvistiskās zināšanas netiek novērtētas vai uzskatītas par nepieciešamību. Taču, domājot uzņēmuma reklāmas menedžmenta kontekstā, tas liecina par to, ka darbinieki nenodod neiznes klientiem uzņēmuma kopējo idejisko vēstījumu, nefunkcionē kā reklāmas nesēji. Treškārt, zināma pasivitāte vai neuzmanība ir vērojama arī no pilsētas iedzīvotāju puses, tekstuālā informācija nereti tiek uztverta par pašsaprotamu, nepievēršot uzmanību redzamajām valodām, tekstu izveides principiem un tekstu saturam. Galvenokārt uzmanība tiek pievērsta vizuāli piesaistošām un oriģinālām zīmēm. Tā, piemēram, Rēzeknē pie optikas loga īslaicīgi bija divas līdzās esošas reklāmas ar košiem zīmējumiem, kas vēstīja par briļļu ietvaru atlaidēmviena no tām bija latviešu valodā, otra krievu valodā ar identu informāciju. Pēc sarunas ar RA studiju programmas Filoloģija studentiem nācās secināt, ka viņi zināja par šīm atlaidēm, bet to, ka informācija ir divās valodās, viņi nebija pamanījuši.

Tātad svarīgs un prātā paliekošs ir teksta saturs, ne izvēlētais valodas un rakstības kods. Tāpat neliela asociatīvā eksperimenta rezultāti rāda, ka valodas zīmju uztverē, attiecināšanā uz noteiktu sociopragmatisku rīcību un interpretācijā būtiska nozīme ir apkārt esošajai papildu informācijai: vizuālajām zīmēm un dažādiem artefaktiem piem. Domājot par lingvistiskās ainavas mērķauditoriju, jāatzīst, ka pēdējos gados pētniekiem ir pieaugusi interese par dzimtes kategorijas un seksualitātes aktualizāciju publiskajā telpā un lingvistiskās ainavas zīmju orientēšanos uz kādu atsevišķu sociālo grupu PillerProkudinaSullivanInternatiMilani Pošeiko c: un tālāk. Plašsaziņas līdzekļos rakstos un komentāros samērā bieži ir atainots iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret valodu vidi un tanī notiekošajām pārmaiņām, arī par lingvistiskajā ainavā lasāmo informāciju. Kā piemēru var minēt komentārus par astionīma Rīga garumzīmes aizstāšanu ar neverbālu simbolu sirdi pilsētas karoga krāsās zilā un baltā Kārļa Ulmaņa un Brīvības gatvē, Ziepniekkalna un Maskavas ielā. Var pieņemt, ka teksta autoru mazāk ir uztraukusi garumzīme kā latviešu valodas ortogrāfijas vienība, bet gan iebildums pret šādu vizuālo pārmaiņu iniciatoru Rīgas domes mēru. Par to liecina interpunkcijas zīmju trūkums paša rakstītāja tekstā. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju pozitīva attieksme sociālajos tīklos bija pret sirds nesankcionēto pārkrāsošanu Ukrainas karoga krāsās gada 1. Rotaļīga iesaistīšanās valodas vides pārveidošanā un interese par verbālo informāciju bija vērojama sociālajā akcijā, kuras laikā ikviens tika aicināts Latvijas publiskajā telpā redzamajām zīmēm pievienot uz T-krekla uzdrukātus vai uzzīmētus burtus, veidojot jaunus vārdus.

Kā piemēru var minēt fotogrāfiju, kurā bija redzams Raiņa piemineklis un tam pa kreisi divi jaunieši; katram uz T-krekla bija uzrakstīts viens burts attiecīgi D un Ūkopā ar pieminekli izveidojot vārdu dūrainis. Tādā pat veidā pie Rīgas astionīma tika izveidots adjektīvs sakarīga, bet pie lielveikala Mols vārds kamols vairāk sk. Jāpiebilst, ka pēc vēl viena komentāra angļu valodā I don t understand Latvian Es nesaprotu latviešu valodu uzraksts tika noņemts. Valodas zīme RA sieviešu tualetē Pošeiko, Nobeigumā var uzsvērt, ka aktīvākie lingvistiskās ainavas dalībnieki ir privātās un komerciālās sfēras pārstāvji gk. To darbība pilsētas publiskās telpas pārveidošanā ir tieša un pamanāma; tās rezultātā ir redzami jauni lingvistiskie un semiotiskie risinājumi lingvistiskās ainavas vizuālajā izskatā. Tieša iesaistīšanās lingvistiskās ainavas pārveidošanā ir vērojama arī no valsts institūciju puses, izstrādājot ieteikumus un nosakot normas, kā arī regulējot valodu lietojumu publiskajā telpā. Citādi tas ir ar lasītājiem pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem vai tūristiem, kuru loma lingvistiskās ainavas uzturēšanā nav apšaubāma bez pieprasījuma nebūtu piedāvājumabet to devums nav kvantitatīvi nosakāms un viņu viedoklis bieži netiek apzināts un ņemts vērā.

Kā pozitīvu piemēru var minēt publisko aptauju Valmierā, kuras rezultātā tika izvēlēts lielveikala Valleta nosaukums Lingvistiskās ainavas pamatvienība Jautājums par lingvistiskās ainavas pamatvienību tiek aktualizēts līdz ar R. Lendrija un R. Bourhisa interesi par rakstveida valodas izmantojumu publiskajā telpā. Valodnieki nesniedz skaidru pamatvienības definīciju, bet, uzskaitot konkrētus apskates un analīzes objektus piem. Turpmākajos pētījumos tiek atzīts, ka lingvistiskās ainavas pamatvienības izpratnē vērā ņemami ir divi aspekti: fiziskais un semiotiskais aspekts Backhaus, Shohamy, Waksman Bekhauss Tokijas lingvistiskās ainavas izpētē diskutē par rakstveida ziņojumiem publiskajā ainavā, piemēram, veikalu zīmēm, pilsētas kartēm, reklāmām, grafiti u. Viņaprāt, ikviens. Backhaus 5. Tātad izpētes areālā ir aplūkojamas visas zīmes ar verbālu informāciju, sākot no izmestas pudeles ar uzlīmi līdz komerciālai vides reklāmai un ceļa zīmei. Katra verbālā zīme saturiski pabeigts teksts, neatkarīgi no tā izmēra uztverama par atsevišķu vienību. Ja pie kāda artefakta informācijas stenda, veikala skatloga ir vairāk nekā viens uzraksts, katrs no tiem ir aplūkojams atsevišķi, arī vides reklāmas abas puses ir skatāmas šķirti Backhaus Šāds uzstādījums ir vērojams lielākajā daļā lingvistiskās ainavas pētījumu dažādās teritoriālās vienībās, uzmanību veltot statiskiem objektiem uzņēmumiem, iestādēm, stendiem, žogiemretāk t.

Kā secina valodnieki Haiko F. Martens Heiko F. Gorters, dominējošā tendence ir koncentrēt uzmanību uz mazāko individuālo zīmi telpiski noslēgtu tekstu kā pētījuma pamatvienību Gorter, Marten, Van Mensel 4. Ievērojot holistisko principu, atsevišķos pētījumos par pamatvienību ir pieņemts uzskatīt uzņēmumu vai iestādi, pie kā izvietotas valodas zīmes, jo tās visas veido uzņēmuma vai iestādes ārtelpas reklāminformāciju Cenoz, Gorter 56, VandenbrouckeColluzi Tiek runāts pat par visu noteiktas teritorijas zīmju kopumu lingvistisko ainavu kā geštaltu GestaltBen-Rafael, Shohamy, Amara, Trumper-Hecht 6. Par pamatvienību retos gadījumos tiek uztverta arī atsevišķa joma, piemēram, tūrisma joma, komerciālā joma, izglītības un kultūras joma, kur valodas zīmes ir tikai viens no izpētes objektiem problēmjautājumu risināšanai Leeman, Modan Tātad pētījumā uzmanība var būt pievērsta valodas līdzekļu un valodu lietojumam vienas valodas zīmes robežās vai valodas zīmju savstarpējiem sakariem iestādes, uzņēmuma vai ēkas lingvistiski vizuālajā tēlā.

Savukārt lingvistiskās ainavas izvirzīšana priekšplānā par galveno izpētes objektu rosina diskutēt par valodas situācijas kopainu, respektīvi, makrosociolingvistikas jautājumiem. Tas gan nenozīmē, ka, par pamatvienību nosakot valodas zīmi, nav iespējams pievērsties atsevišķa uzņēmuma vai lingvistiskās kopainas raksturojumam; mainīgs ir tikai priekšplānā izvirzītais pētījuma priekšmets. Cits pētījuma rakurss ir vērojams, aplūkojot atsevišķas valodas visbiežāk angļu, minoritāšu vai reģionālās valodasto redzamību un funkcionalitāti, nosakot vitalitāti un izvērtējot publiskās telpas praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas zīmēs. Būtiski ir uzsvērt, ka lingvistiskās ainavas pētījumos galvenokārt tiek aplūkots valsts institūciju vai privātā biznesa uzņēmumu ārtelpas veidols, taču atsevišķos pētījumos uzmanība ir pievērsta arī valodu lietojumam iekštelpās, kur valodu lietojums tiek interpretēts kā mazāk reglamentēts un spontāns Ben-Rafael, Shohamy, Amara, Trumper- Hecht 14, HanauerBrown Jānorāda, ka daudzviet, jo īpaši tirdzniecības uzņēmumu un finansu iestāžu iekštelpās, nav atļauts fotografēt, līdz ar to iegūt pētījumam nepieciešamās rakstu valodas zīmes. Tomēr mobilo telefonu fotografēšanas iespējas tiek izmantotas, piemēram, lai veikalos nofotografētu preču akciju zīmes ar maldinošu informāciju gk. Kā piemēru var minēt tīmekļa vietnē augšupielādētās fotogrāfijas sk att.

No kreisās: atlaižu zīme veikalā Elvi sebīs, un veikalā Jysk Anzhelika, Savukārt dažās izklaides tīmekļa vietnēs piem. The final manifesto edition was cured and enriched by Vasilis Kostakis. Bibliography Bauwens Michel. The Political Economy of Peer Production. Ctheory Journal. Retrieved from Benkler Yochai. Bruns Axel. New York: Peter Lang. Attālums pret vēlmi Ēriks Kluitenbergs Kopsavilkums Vēlme pārvarēt attālumu un atšķirtību caurvijusi mediju tehnoloģiju vēsturi jau daudzus gadsimtus. Dažādi mēģinājumi īstenot klātesamību no attāluma radījuši brīnišķīgus iztēles augļus, piemēram, teleklātbūtni un visuresamību, elektronisko kotedžu 1, kā arī oikos 2 atjaunošanu, nedrīkst aizmirst arī fiziskās mobilitātes samazināšanos, tiecoties pēc ekoloģiski ilgtspējīgāka dzīves veida. Saskaroties ar enerģijas krīzi un nopietniem ekoloģiskajiem ierobežojumiem, iedzīvotāji un organizācijas gan attīstītajās, gan jaunajās ekonomikās ir spiesti no jauna apsvērt lielo informācijas laikmeta apsolījumu radikālu fiziskās mobilitātes samazināšanos, izmantojot jaunākās teleklātbūtnes tehnoloģijas. Pieredzētais nesen notikušajā festivālā ElectroSmog Atslēgas vārdi: mobilitāte, imobilitāte, teleklātbūtne, ilgtspējība, attālums, vēlme Elektrosmoga attīrīšana Vēlme pārvarēt attālumu un atšķirtību caurvijusi mediju tehnoloģiju vēsturi jau daudzus gadsimtus.

Pašreizējās hipermobilitātes sistēmas saskaras ar enerģijas krīzi un nopietniem ekoloģiskajiem ierobežojumiem. To visvairāk jūt intensīvajās diskusijās par globālo sasilšanu iedzīvotāji un organizācijas gan attīstītajās, gan jaunajās ekonomikās ir spiesti no jauna apsvērt vienu no pārdrošākajiem informācijas laikmeta projektiem ir iespējama radikāla fiziskās mobilitātes samazināšana, izmantojot jaunākās teleklātbūtnes tehnoloģijas. Elektrosmogs un ilgtspējīgas imobilitātes meklējumi Ilgtspējīgas imobilitātes festivāls ElectroSmog, kurš norisinājās gada martā 3, bija vienlaikus gan pētījums par šo lielo teleklātbūtnes apsolījumu, gan radikāls mēģinājums izveidot jaunu publisku reāllaika tikšanās formu ar dalībniekiem no visas pasaules. Festivāls ElectroSmog tiecās lauzt tradicionālos starptautisku publisko festivālu un konferenču norises ieradumus ar vienkāršiem noteikumiem: lai pievienotos publiskajos festivāla pasākumos, nevienam dalībniekam nebija ļauts šķērsot savas valsts robežas, turklāt katrs pasākums bija noteikti jāorganizē 1 Māja, parasti laukos, aprīkota ar datoriem utt. Avots: Financial Times Lexicon. Pieejams: ft. Avots: Oikos. Wikipedia, the free encyclopedia. Pieejams: Tulk. Lai nodrošinātu tradicionālās publiska festivāla, sarunu, tikšanās un performanču funkcijas, ģeogrāfiski attālinātas fiziskas tikšanās bija jāaizvieto ar pastarpinātu saskarsmi. Festivāls organizēts laikā, kad uz interneta pamata veidoti telesavienojumi, videozvani, vizuālas daudzu lietotāju tiešsaistes vides, tiešraides un dažādas reāllaika teksta saskarnes formas ir kļuvušas virtuāli plaši pieejamas ikvienam visā pasaulē.

Vairs nebūdams futuroloģijas objekts, ElectroSmog tiecās izveidot jaunus nozīmīgus ieradumus, kas attīstāmi ar minētajām ikdienas tehnoloģijām, īpaši jaunās paaudzes reāllaika tehnoloģijām. Galvenais aplūkotais jautājums bija vai jauna publiskas pulcēšanās forma var rasties no jaunajām, plaši izplatītajām telplaika konfigurācijām, kas jau tik daudzus gadus ir bijis karstu diskusiju priekšmets? Bija jaušams nemiers, atskatoties uz pārdrošajiem solījumiem par attālinātu dzīvi un darbu elektroniskajā kotedžā, ko tādi futurologi kā Elvins Toflers aprakstījuši savos darbos Tuvās nākotnes pētījumos, kuri veikti labu laiku pirms interneta masveida lietošanas sākuma, Toflers bija paudis entuziastisku apgalvojumu: radikāla fiziskās mobilitātes samazināšana būs iespējama, rodoties vēl sarežģītākām komunikācijas un informācijas tehnoloģijām un elektroniskajā kotedžā iekļaujot mājas un darba vietu.

Šīs pārmaiņas Toflera skatījumā varētu ne tikai dot labumu ekoloģijai, bet varētu rosināt arī oikos mājsaimniecības un ģimenes lielo atdzimšanu. Galvenais atgūtais elements no pārpildītajām kolektīvā darba un ceļošanas sistēmām ir laiks. Tā vietā laiku var ieguldīt oikos mājās, ģimenes dzīvē un vietējās sociālajās attiecībās, kas varētu līdzēt atjaunot sabiedrības psihisko materiālu, kuru izārdījuši otrā viļņa plaša mēroga rūpnieciskās modernizācijas brutālie spēki. Darbs un dzīve mājās tagad var atkal būt saskaņā. Tomēr mūsdienās, vairāk nekā 25 gadus pēc šīm pārdrošajām pretenzijām, var novērot tieši pretēju tendenci nekad agrāk cilvēki nav ceļojuši tik daudz un tik tālu. Arī ne tāpēc, ka ir uzlabotas iespējas sazināties ar mājas bāzi no tālienes. Ar progresīvajiem komunikācijas paņēmieniem darbs ir ienācis privātās dzīves sfērā un labākā auto tirdzniecības programmatūra indijā samazinājis oikos atvēlēto telpu un laiku. Arvien pieaugošs daudzums vienlaicīgu jaunievedumu transporta tehnoloģijās un loģistikā, īpaši autorūpniecībā un aviācijas industrijā, ir radījuši kataklizmas efektu uz šo fatālo trajektoriju.

Uberprufung der roboter-software fur binare optionen sistēma ir burtiski pārkarsusi un, šķiet, neapstādināmi dodas sadursmes virzienā. Pat vēl vairāk šķiet, tā sevi izsmeļ pieaugošā tempā. Kamēr lielākā daļa cilvēku izbauda dzīvi globālajā ciematā, nedaudzi augstu novērtē piespiedu dzīvi vietējā ciematā. Tā vietā, lai virzītos uz ilgtspējīgu imobilitāti, šķiet, cilvēki dodas pretī globālam ekoloģiskās katastrofas scenārijam. Būtisks jautājums festivālā ElectroSmog bija: vai ir iespējama kritiska atkārtota idejas apsvēršana par ilgtspējīgu imobilitāti gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī? Nepieciešamība un izgāšanās Neatliekamā vajadzība meklēt alternatīvas pašreizējai hipermobilitātes krīzei tika grafiski ilustrēta festivāla atklāšanas diskusijā Mobilitātes krīzes globālās perspektīvas. Pirmajā videosarunā ar SasaHivi Media komandu Nairobi tika apspriesta ikdienas pārvietošanās Kenijas galvaspilsētā. Pilsēta pēdējos gados ir pieredzējusi strauju motorizētās pārvietošanās pieaugumu, kas izraisījis pārpildītas ielas un neizturami intensīvu satiksmi sastrēgumu stundās. Lai izvairītos no ļaunākā, Sasahivi darbinieki parasti atstāj mājas agri no rīta pirms sastrēgumu stundas un atgriežas tikai vēlu, bieži pat ļoti vēlu vakarā.

Iemesls: dienas laikā ceļi ir pārāk pārpildīti. Tātad cik ilgu laiku aizņem cilvēku ikdienas pārvietošanās? Apmēram divas līdz trīs stundas. Un cik lielu attālumu to laikā var veikt? Apmēram 2,5 līdz 3 kilometrus. Pēc tam sazinājāmies ar nīderlandiešu arhitektu Dānu Rogevēnu, kurš kopā ar žurnālistu Mihielu Hulshofu vada izpētes projektu Go West par jaunu metropoļu attīstību Ķīnas centrā un rietumos 4. Viņi tikko bija atgriezušies no mācību ekskursijas Vuhanā, un Rogevēns pastāstīja, ka viņi uzzinājuši: apmēram katru dienu Vuhanas ielās nonāk jaunu automašīnu. Pēc tam mēs pajautājām, cik daudz tikpat lielu pilsētu šobrīd ir Ķīnā, un viņš atbildēja, ka apmēram 30, neskaitot Šanhaju un Pekinu. Īsāk ļoti pieticīgi rēķinot, šobrīd ik dienu uz Ķīnas ceļiem nonāk aptuveni jaunu automašīnu. Pēc tam mēs noklausījāmies īsu Parthas Pratima Sarkera videovēstījumu no Dhakas Bangladešā par līdzīgu pieredzi un izteiktu cerību, ka jaunās komunikācijas tehnoloģijas varētu kaut ko darīt lietas labā, lai mazinātu spriedzi ielās. Nākamais bija kinorežisors Ārthi Sethi no Deli, kurš pastāstīja mums, ka, pēc viņa aprēķiniem, uz Deli ceļiem ik dienu nonāk apmēram jaunu automašīnu, ko īpaši veicina Tata lēta automobiļa ieviešana, kurš gan aizvieto daudzas vidi piesārņojošās motorizētās rikšas, un tomēr Īsāk sakot, ar šiem ziņojumiem no pirmavotiem mēs saņēmām stindzinošu pārskatu par arvien pieaugošo globālo motorizēto mobilitāti.

Līdz ar automašīnu izmantošanas, gaisa satiksmes un motorizētā transporta nesamazināšanos attīstītajās ekonomikās šī nekontrolējamā hipermobilitāte, šķiet, drīzāk agrāk nekā vēlāk pietuvosies savām robežām, un virtuāli visas pretējās stratēģijas, kas zināmas līdz šim, ir pilnībā neefektīvas. Imagināro mediju spektrs Imaginārie mediji ir ierīces, kas ir neiespējamu vēlmju starpnieki. Imaginārie mediji parasti rodas situācijās, kad esošā vide uzliek tādus ierobežojumus, kurus nav iespējams pārvarēt. Vēlme pārspēt šos ierobežojumus rada skaistas fantāzijas, un imagināro mediju gadījumā tās tiek projicētas tehnoloģiskās sistēmās gan eksistējošās, gan neeksistējošās, kurām būtu jārealizē tas, ko parasta cilvēka eksistence nespēj sniegt. Imaginārie mediji ir tehnoloģiski imagināras konstrukcijas, kas mīt neiespējamībā. Viena šādas vēlmes manifestācija pārvarēt dzīves pieredzes ierobežojumus ir ilgas pēc tūlītēja kontakta, pārvarot jebkuru attālumu vai nošķīrumu.

Un šī vēlme pēc visuresošas teleklātbūtnes, kas aizvietotu esošo klātbūtni laika un vietas ziņā, vairāk nekā jebkas cits ir darbinājusi jauno mediju un komunikācijas tehnoloģiju attīstību. Šī vēlme patiesība ir tik spēcīga, ka pat ar viszemāko platjoslas pieejamību novērojami milzīgi prāta un emocionālās enerģijas ieguldījumi dažādās tehnoloģiskās un vēsturiskās vidēs jaunākie piemēri IRC teksta čats vai SMS teksta īsziņas. Signāls šajā gadījumā tiek interpretēts kā kontakts, un iztēlē veidota saikne un mijiedarbība tiek projicēta uz vājāko signālu, kam palīdz neparasta vairāku maņu uztveres veidošanās minūtei mainās nokrāsa, ritms vai pat formulējums var radīt spēcīgas ķermeniskas sajūtas un atbildes reakcijas.

Par spīti tam, ka tiek runāts par mobilo telefonu izmantošanu, sarežģītiem tehnoloģiskiem eksperimentiem teleklātbūtnes laboratorijās, Second Life veida tiešsaistes virtuālajām vidēm, jaudīgiem teledarba centriem vai daudz ierastākām reāllaika tīmekļa lietotnēm un videočatu sistēmām, šķiet, ir ļoti grūti izbēgt no minētā iztēles aspekta. Tomēr kritiskai vērtēšanai jāattīra sevi no šīm iztēles deformācijām, ja tā vēlas tikt uz priekšu ar nolūku izveidot skaidras iespējamības robežas un laukus. Festivāla ElectroSmog centrālais jautājums bija vai var rīkot publisku pasākumu, festivālu ar visu, ko varētu no tā gaidīt, kur varētu tikties, mijiedarboties, sastapties, apmainīties ar idejām klausītāji un prezentētāji no daudzām dažādām pasaules valstīm un reģioniem bez nepieciešamības izceļot no savas dzīves vietas?

Vai arī ikdienišķāk runājot vai starptautisks festivāls var notikt, nevienam dalībniekam neceļojot, bet joprojām palikt par dzīvotspējīgu publisku pasākumu? Un, lai gan izmantotās tehnoloģijas labi darbojās lielāko daļu laika, atbilde uz šo centrālo jautājumu bija skaidra: Nē. Tomēr šī izgāšanās kļuva skaidra visai pārsteidzošā veidā. Festivāls ar radikālo pieeju šim jautājumam parādīja, ka attālināts savienojums lieliski darbojas aktīvā tīklā. Situācijās, kurās savienojumi tika izveidoti starp aktīviem diskusijas vai projekta dalībniekiem, apmaiņa bieži bija ļoti produktīva un tā bija vērtīga pieredze visiem dalībniekiem. Taču, kad tika mēģināts integrēt relatīvi pasīvus vērotājus tradicionālos apmeklētājus, šī pieredze izjuka. Attālinātais savienojums arī nesapulcināja cilvēkus vienuviet. Nomācoši festivāla pasākumos šķita tas, ka attālinātajā komunikācijas procesā visiem tīkla mezgliem jābūt caurcaurēm aktīviem. Nevienu brīdi starp lokālajām auditorijām dažādās atrašanās vietās lai gan tās bieži cita citai bija redzamas un dzirdamas neizveidojās reāla līdzās esamības sajūta, tajā pašā laikā lokālās auditorijas šķita visai maz iedvesmotas fiziski parādīties tīklu mezglos, lai kļūtu par lieciniekiem procesam, kuram viņi varēja ērti sekot arī no savām mājām, izmantojot interneta tiešraidi.

Interesants jautājums kāpēc? Vai rotaļīgi interfeisi, kas ļautu mijiedarboties cilvēkiem dažādās atrašanās vietās, būtu palīdzējuši radīt līdzās esamības sajūtu? Noteikti tie būtu palīdzējuši radīt šo sajūtu situācijās, kad dalībnieki atradās dažādās savienotās telpās. Tomēr interesanti šķiet tas, ka parasti labi apmeklētas bija tieši tās programmas, kurās bija liela vietējo dalība un maz noteikums vismaz viena saistīto atrašanās vietu. Lai uzlabotu pieredzi, var darīt daudz, bet pat nekontrolējami viscaur starpniekotajā ElectroSmog centrālajā savienojumu mezglā DeBalie teātrī Amsterdamā enerģija nekad nešķita pilnībā materializējamies. Visai neizbēgami no šī var secināt, ka fiziskās saskarsmes aizvietošana ar mediētu sastapšanos ir vienkārši ilūzija. Pirmkārt, šī mediētā saskarsme izslēdz bezvārdu ķermeniskas replikas, kas ir reālas sarunas daļa. Līdzās esamības pieredzi vienā un tajā pašā telpā nosaka tik daudz redzamu un arī tikai nojaušamu pamudinājumu, ko digitālie elektroniskie mediji neuztver, ka ideja par imersīvu pieredzi balstās vairāk uz šo iztrūkstošo mājienu iztēles aizsegu nekā medija performatīvajām iespējām. Digitāla videosaite noteikti neaizvieto šos tikai nojaušamos mājienus.

Tomēr svarīgāk teleklātbūtnes ideoloģijas absolūtajai neveiksmei ir tas, ka tā noliedz instinktīvo dziņu sastapties, piederēt un indentificēties, kas ir tik svarīgi veiksmīgai tāda publiska pasākuma norisei, kāds ir mākslas un kultūras festivāls. Šeit ir arī atskurbuma mācība kuratoriem: lielisks saturs un tā veidotāji paši par sevi vien nerada publiskus panākumus. Vēlme dalīt telpu ar citiem kāda noteikta sociālā loka vai formējuma pārstāvjiem ir daudz spēcīgāks dzinulis, kas, šķiet, veicina publisko pievilcību. Attālinātība, viena no festivāla tēmām, teleklātbūtnes scenārijā nav tik viegli pārvarama, praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas cerēts. Instinktīvā dziņa pēc saiknes, identifikācijas un piederības ir tā, kas stimulē jauno mediju un komunikācijas tehnoloģiju attīstību. Šīs tehnoloģijas tiek uztvertas ar lielu entuziasmu, kamēr vien tās spēj uzburt iluzoru savienojamības tēlu, tas ir, var nosegt reālas klātbūtnes un fiziska kontakta trūkumu.

Tomēr šīs iztēles projekcijas nekad nevar pilnībā aizvietot trūkuma sajūtu, tādējādi saglabājas pārpalikusi vēlme, ko nepieciešams apmierināt citādā veidā. Rezultātā intensīva komunikācijas tehnoloģiju izmantošana noved nevis pie mazākas, bet gan pie lielākas vēlmes pēc fiziskas saskarsmes. Šis novērojums ir arī ievērojama un neatņemama daļa no secinājuma, ko mobilitātes pētnieki konstatējuši par reālo cilvēku uzvedību vidē, kas ir ārkārtīgi piesātināta ar progresīvajām komunikācijas tehnoloģijām. Lai gan novērojami daži efekti, kuri var novest pie mērenas noteiktu ceļošanas un transporta veidu izmantošanas attālinātais darbs, tiešsaistes sarunas un telekonferences utt. Komunikācijas mediji acīmredzami tiek izmantoti dažādiem praktiskiem mērķiem, kā arī tiem, kuri var aizvietot fiziskās saskarsmes, pārvietošanās, ceļošanas nepieciešamību un citus līdzīgus šķēršļus. Tomēr eksistē brīdis, kurā klātbūtnes un saiknes iztrūkums izraisa tehnoloģiski nodrošināta komunikācijas procesa iztēles projekciju krīzes punktā. Un šis ir brīdis, kad cilvēki sāk darbināt automašīnas, brīdis, kad tiešā sadursmē nokļūst imaginārais medijs un instinktīvā dziņa. Dilemmas pēc mediju un pirms hipermobilitātes sabrukuma Mūsu ilgtspējīgas imobilitātes meklējumu steidzamība nav mazinājusies. Neapšaubāma teleklātbūtnes tehnoloģiju izgāšanās atstāj mūs izmestus krastā milzīgas dilemmas priekšā.

Nerīkoties patiešām nav iespējams variants, ņemot vērā intensīvo, ārpus kontroles esošo mobilitātes sistēmas spiedienu. Bet vai eksistē kādi risinājumi? Diemžēl pagaidām nav pārāk daudz iemeslu cerībām. Praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas solis pretī jaunam, ilgtspējīgākam mobilitātes un savienotības režīmam un jaunam līdzsvaram starp mobilitāti un imobilitāti ir neticēt lineāriem naratīviem ne pozitīviem, ne fatāliem. Vairāk komunikācijas tehnoloģiju automātiski neizraisa samazinātu fizisko mobilitāti. Taču līdzīgi arī pašreizējās hipermobilitātes sistēmas nevar bezgalīgi turpināt augt pieaugošā tempā. Tās sastapsies ar jaunām enerģijas, ekoloģijas robežām, līdz ar to arī arvien augstākām ekonomiskajām robežām. Cits novērojums, uz ko parasti norāda mobilitātes pētnieki blakus komunikācijas tehnoloģiju neveiksmeiir cena ir gandrīz vienīgais mehānisms, kam, šķiet, piemīt saskatāms efekts uz reālo mobilitātes uzvedību.

Tā kā pašreizējās plaši izmantotās enerģijas sistēmas fosilais kurināmais kļūst arvien trūcīgākas, to cena nenovēršami pieaugs. Tas pārveidos mobilitāti no tiesībām vai uzskatītām tiesībām privilēģijā, ko konstruēs tradicionālās sociāli ekonomiskās segregācijas līnijas ienākumi, profesija, šķira. Cīņa par mobilitātes un pārvietošanās privilēģijām radīs jaunu telpiskā novietojuma apzināšanos kam ir ļauts ceļot kurp un kādā veidā. Šī jaunā segregācijas apzināšanās nenovēršami iedegs konfliktu un kritisku diskusiju. Otrais solis būtu pieņemt nepieciešamību pēc hibrīdiem un līdz ar to juceklīgiem risinājumiem. Mobilitātes ekonomikai nenovēršami būs nozīmīga loma nākotnes mobilitātes režīmu veidošanā. Alternatīvu enerģijas avotu un alternatīvu transporta sistēmu apzināšana rada vēl vienu virzienu, kādā lūkot pēc dzīvotspējīgiem izglābšanās ceļiem.

Arvien notiekošā 34 Tele- klātbūtnes pētniece Karolīne Nevejana uzsver, ka jaunās komunikācijas tehnoloģijas absolūti nepiedāvā ideālus risinājumus, bet tās nākotnē kļūs arvien nepieciešamākas 5. Visnevēlamākais ir sabrukuma scenārijs, nelaimes gadījums katastrofa, kas ieprogrammēts pašreizējās hipermobilitātes sistēmās. Ņemot vērā ziņas par samulsušās planētas steigu lielā ātrumā virzīties uz globālu satiksmes sastrēgumu, kā ziņots festivālā ElectroSmog, šo scenāriju pagaidām nevar izslēgt no mūsu apsvērumiem. Kopsavilkums Šis raksts ir veidots kā ievads informācijas un enerģijas attiecību aplūkojumā, vadoties no fizikas perspektīvas. Atsaucoties uz mediju jēdzienu, digitālo informāciju iespējams sasaistīt ar fizisko informāciju. Izmantojot Šenona entropiju un Landauera principu, ir iespējams izskaidrot un ar informācijas teoriju sasaistīt otro termodinamikas likumu, enerģiju un entropiju.

Diskusija par enerģijas saglabāšanu sniedz izaicinājumu ierastajam priekšstatam par enerģijas izmantošanu. Šīs diskusijas ietvaros tiek aplūkota saistība starp enerģijas izplatīšanos un informācijas zudumiem un Saule tiek traktēta kā informācijas avots. Turpmāk ir paredzēts izveidot vēl vienu rakstu, kurā būs aplūkotas informācijas un enerģijas attiecības saistībā ar infrastruktūru un tīkla konverģenci. Atslēgas vārdi: informācija, enerģija, entropija 5 Sk. Džuliana Prīsta dzejolis Vārdu virknējums, Tomēr digitālai informācijai piemīt arī fiziskā puse. Digitāla informācija tiek glabāta fiziskā sistēmā ieslēgtu un izslēgtu stāvokļu veidā, kuri tiek attēloti digitālās skaitļošanas pamatā esošās Būla loģikas ietvaros, izmantojot nulles un vieniniekus, patiesas un nepatiesas vērtības. Vērtība var mainīties no nulles uz vieninieku, un tā ir stabila; savu stāvokli tā maina apstrādes darbību iespaidā. Digitālās informācijas fiziskais nesējs ir medijs, to veidu ir daudz, un tie ir dažādi. Digitālo informāciju var saturēt gaismas signāli optiskās šķiedras kabelī, kvadrātviļņa sprieguma pīķis vadu pārī, rievojums DVD plastikāta folijā, strāvas stāvokļi bināro un vaniļas iespēju plusi un mīnusi atmiņas nesējos vai caurumi perfokartēs. Digitālās informācijas labākais pienesums ir tāds, ka visi šie fiziskie mediji ir vienlīdzīgi.

To ietilpība, pieejas veidi, fizisko saslēgumu un izguves ātrums var atšķirties, taču tie visi ir paredzēti digitālās informācijas apstrādāšanai bitos. Lai burtu simbolus būtu iespējams izdrukāt ar printeri, nosūtīt pa e-pastu vai saglabāt diskā, var izmantot vienu un to pašu ASCII vieninieku un nuļļu kodu neatkarīgi no konkrētā medija. Abstraktā nemainīgo nuļļu un vieninieku līmeņa dēļ, kas nav atkarīgs no dažādajiem fiziskajiem stāvokļiem, digitālā informācija kļūst lietderīga. Visas sistēmas digitālās informācijas uzkrāšanai, pārraidīšanai un apstrādāšanai kopumā veido plašu digitālo sfēru, kurā iespējams manipulēt ar informāciju atkarībā no vajadzībām. Fiziskā informācija Digitālā informācija ir īpaši lietderīgs informācijas veids, taču tā pastāv vienā formā. Vēl pirms digitālajiem medijiem pastāvēja analogo mediju pasaule, kurā informācija tika saglabāta dažādos fiziskos, konkrētam informācijas tipam piesaistītos medijos. Vārdi tika saglabāti papīra grāmatās, izmantojot tinti, skaņa skaņuplašu rievojumā, kustīgie attēli uz celuloīda lentes.

VALODAS UN TO FUNKCIONALITĀTE PILSĒTU PUBLISKAJĀ TELPĀ: BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA

IEVADS Pēdējos gados tiek plaši runāts par ieguldījumu ētisko pusi, proti, lai ieguldījumi ne tikai pelnītu naudu, bet arī būtu investēti uzņēmumos ar labu reputāciju. Starptautiskajos finanšu tirgos pēdējos gados ir palielinājusies interese par sociāli atbildīgiem ieguldījumiem, bet Latvijā šis temats vēl nav guvis nepieciešamo atspoguļojumu ekonomikas literatūrā.

Toties Latvijas finanšu tirgos parādījušies finanšu produkti, kas atbilst sociāli atbildīgas investīcijas kritērijiem, un palielinās investīciju uzņēmumu skaits, kas vēlas atbilst Kā pelnīt naudu tiešsaistē darbā mājās kritērijiem. Investīcijas uzņēmumos, kuriem ir pozitīva ietekme uz sabiedrību un iespēja novērtēt sociālās atbildības investēšanas līmeni, tiek stiprināta potenciālo investoru uzticība un veicināta finanšu un kapitāla tirgus attīstība kopumā. Galvenais pētījuma jautājums ir meklēt un atrast kritērijus, pēc kuriem būtu iespējams novērtēt sociāli atbildīgu investīciju pakāpi ieguldījumu portfelī. Raksta mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskās literatūras, ārvalstu publikācijas analīzi un Latvijas iedzīvotāju viedokli, noteikt kritērijus, pēc kuriem būtu iespējams novērtēt sociālās atbildības investēšanas pakāpi saskaņā ar starptautiskajām prasībām. Pētījuma uzdevumi: 1 izpētīt un apkopot zinātnieku viedokļus par sociālo investīciju būtību un sociāli atbildīgu investīciju novērtēšanas kritēriju starptautisko praksi; 2 novērtēt Latvijas iedzīvotāju informētību par 2. Pētījuma metodoloģija: 1 literatūras pētīšana un kritiskā analīze. Avoti: Latvijas Republikas likumdošana, pētnieciskā literatūra, zinātniskie raksti, rokasgrāmatas, statistika, publikācijas; 2 Latvijas iedzīvotāju viedokļu pētījums internetā veikta anketēšana ; 3 primāro datu analīze ar rezultātu statistiskās apstrādes metodi — korelācijas analīze un Pīrsona kritēriju analīze; 4 sekundāro datu analīze ar rezultātu statistiskās apstrādes metodi; 5 rezultātu apkopošana, novērtēšanas kritēriju noteikšana un secinājumu izstrāde.

Citi iespējamie parametri netika izmantoti piemēram, Šarpa rādītājs. Pētījums praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas aktuāls gan cilvēkiem, kas izvēlas ieguldījumu fondu vai pensiju plānu, gan institucionālajiem klientiem vai finanšu sabiedrībām saistībā ar stingrāku informācijas prasību finanšu pārskatos Bāzele, starptautiskie finanšu pārskatu standarti. Šie vērtēšanas kritēriji ir nepieciešami ieguldījumu pārvaldes organizācijām, lai uzlabotu darbības vadības Performance Management kvalitāti, celtu to uzticības līmeni un uzlabotu investīciju produktu pievilcību. Raksta autori šo terminu pirmo reizi pieminētu ir pamanījuši Eurosif dokumentācijā. SAI ir bagātība, kas ietver vairākus kritērijus, kuri rada investoram lielu izaicinājumu būt atbilstošam attiecīgam jēdzienam Eurosif, Vai es varu nopelnīt naudu, izmantojot bitcoin ņem vērā gan ieguldītāja finanšu vajadzības, gan kapitālieguldījumu ietekmi uz sabiedrību.

SAI investori aktivizē korporācijas, kā tirgoties ar bitcoin tiešsaistē risina ar apkārtējo vidi, sociāliem un vadības jautājumiem saistītas problēmas. Satterfield, M. Strasser, K. Izvēloties SAI kritērijus savā portfelī, ideja praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas, ka ilgtermiņā arī riska izsvērtā atdeve būs lielāka, salīdzinot ar portfeļiem, kas neizmanto šos principus K. Strasser, Fung, H. Law, J. Yau peļņu, jo tā ir tikai neliela daļa aktīvu, kas izslēgti, līdz ar to iespēja nenopelnīt ir maza, bet labums sabiedrībai — liels H. Fung, S. Yau, Eiropas Uzņēmumu atbildība par savu ietekmi uz sabiedrību. Komisija Lai pilnībā īstenotu savu korporatīvo sociālo atbildību, jāprot atpazīt, novērst un atvieglot uzņēmuma iespējamo negatīvo ietekmi. ES stratēģija Protams, nav iespējams izvēlēties visus kritērijus, tāpēc katra uzņēmuma ieguldījumu sabiedrība izvērtē pēc kritērijiem, kas tai ir vissvarīgākie. Kad SAI sasniegusi jau ievērojamus apjomus, investīciju pasaule ir aizdomājusies par SAI salīdzināmo indeksu benchmark izveidošanu. Diezgan ātri lielākie indeksu veidotāji ir radījuši indeksus, kuri kopumā veido tikai atbilstošas investīcijas. Tas ļauj ātrāk pārbaudīt savus ieguldījumu portfeļus, kā arī sava ieguldījuma portfeļa salīdzināmo indeksu ar savu ienesīgumu un svārstībām.

Tālāk 2. Ir skaidri redzams, ka visvairāk izmantotie kritēriji ir azartspēles, tabakas, alkohola un ieroču ražošana, un tos noraida 2 no 3 sabiedrībām.

padarīt kriptonauda tirdzniecības bot praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas

Uzreiz pēc tam seko cilvēktiesību un darba tiesību aizsardzība, un trešdaļa sabiedrības noraida ieguldījumus, kam ir problēmas šajā jomā. Pēc autoru aprēķiniem, vidējais aritmētiskais starp visiem fondiem, kam ir vairāk par vienu kritēriju, ir 5. Visbiežāk sastopamais kritēriju skaits jeb moda ir 4. Ņemot to vērā, autori izmantoja 5 kritērijus. Šis ierobežojums neattieksies uz portfeļiem, kur pēc prospekta nav paredzēts veikt ieguldījumus Latvijas valsts finanšu instrumentos. Aptaujas mērķauditorija ir darbspējīgi un ekonomiski aktīvi Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas piedalās valsts fondēto pensiju shēmā jeb 2. Respondentu ģenerālkopu Anketēšana notika 20 dienu laikā no Anketā kopumā tika uzdoti 11 jautājumi ar atbilžu variantiem. No visiem pētījuma jautājumiem 7 ir uzdoti, lai noskaidrotu respondentu viedokli par analizēto tematu. Vēl 4 jautājumi ir personiski, lai būtu iespēja iekļaut respondentus dažādās kategorijās un grupās. Kopējais respondentu skaits ir Respondentu vidējais vecums ir Cilvēki bez darba stāža anketu nav aizpildījuši, un tas vēlreiz apstiprina, ka mērķauditorija tika sasniegta. Pēc teritorijas Vislabāk cilvēki vērtē ienesīgumu, un tam vidējais radītājs ir 4. Vidējā atzīme ieguldījumu struktūrai ir 3. Tas liecina par to, ka cilvēkiem ir svarīgi, kur pensiju plāni iegulda naudu.

Tālāk jāizpēta, vai cilvēki grib, lai viņu izvēlētā pensiju plāna austrālijas dolārs forex struktūra atbilstu SAI kritērijiem. Par trešo bināro un vaniļas iespēju plusi un mīnusi faktoru kļuva komisijas. Vidējā atzīme līdzekļu pārvaldītāju atlīdzībai ir 3. Tas ir ļoti pozitīvs faktors, kas nozīmē, ka cilvēki spēj atšķirt ilgtermiņa labumus no īstermiņa guvuma.

Lai noskaidrotu kopējo informētību par otro pensiju līmeni, anketā tika uzdots tiešais jautājums. Tā respondenti jeb Tas nozīmē, ka viņi zina, ka 2. Tas vēlreiz apstiprina, ka SAI var būt nozīmīga loma cilvēku pensiju plāna izvēlē. Ieguldījumu potenciāli lielo ienesīgumu par svarīgu uzskatījuši aptaujas dalībnieki jeb Tas nozīmē, ka nedaudz mazāk par divām trešdaļām cilvēku ir gatavi izvēlēties ieguldījumu produktu, kur ir liels potenciāls ienesīgums, un arī uzņemties lielāku potenciālo risku.

Katrs ceturtais anketas dalībnieks — 88 atbildes — ir izvēlējies par pozitīvu faktoru, ka daudz līdzekļu tiek ieguldīts Latvijā. Raksta autori to vērtē ļoti atzinīgi, jo tas nozīmē, ka cilvēkiem ir svarīgi SAI kritēriji. Aptaujas rezultāti parādīja, ka vislielākā respondentu daļa noteikti mainītu pensiju plānu, ja uzzinātu, ka tas iegulda līdzekļus riskantos aktīvos, uzņēmumos, kam bijušas tiesiskas problēmas, uzņēmumos, kas ražo alkoholu vai tabaku, uzņēmumos, kas daudz pelna, bet piesārņo apkārtējo vidi. Kopumā vērtējot atbildes uz šo jautājumu, raksta autori secina, ka Latvijā SAI kritēriji ir svarīgi. Abos pēdējos aplūkotajos jautājumos vismaz 3 no 4 visbiežāk minētajām atbildēm ir saistītas ar SAI kritērijiem, un tas nozīmē, ka cilvēki apzinās teorētisko ieguvumu, kas varētu būt, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības sāks izmantot atbilstošu SAI ieguldījumu politiku. Ir interesanti aplūkot, kādas ir sakarības starp dažādiem faktoriem. Korelācija ir statistisks mērījums, kas parāda divu vai vairāku mainīgo faktoru saistību Peck, Devore, Ienesīgums 0. Starp ienesīgumu un ieguldījumu struktūru ir vidēji cieša sakarība — jo labāk respondenti novērtē ienesīgumu, jo labāk tie novērtē ieguldījumu struktūru. Starp ienesīgumu un komisijas apmēru ir vidēji cieša sakarība — jo labāk respondenti novērtē ienesīgumu, jo augstāk tie novērtē atlīdzības apmēru.

Starp komisijām un ieguldījumu struktūru ir vidēji cieša sakarība — jo labāk respondenti novērtē komisijas, jo labāk tie novērtē ieguldījumu struktūru. Šīs 3 vidēji ciešas sakarības ir starp tiem kritērijiem, kas var ietekmēt pensiju plāna reālo rezultātu, un tas, pēc autoru domām, apstiprina faktu, ka cilvēki Latvijā spēj atšķirt reālas lietas, kas ietekmē viņu pensiju, no citām. Starp dāvanām un pensiju plānu reklāmu ir vidēji cieša sakarība — jo labāk respondenti novērtē dāvanas, jo augstāk tie ieguldīt kriptogrāfijā vai akcijās pensijas plānu reklāmu.

Tas pilnībā apstiprina faktu, ka cilvēki augstu vērtē mārketinga aktivitātes. Korelācijas analīzes nobeigumā ir piemērots Pīrsona modelis. Lai pārbaudītu hipotēzi par empīriskā sadalījuma atbilstību normālajam, vispirms izveido darba tabulu, kuru pēc tam izmanto 2 χ kritērija aprēķināšanai Hill, Lewicki, Lai izmantotu Pīrsona kritēriju analīzi, raksta autori izmantoja formulu S. Jūsu pensiju plāns? Kāds ir Jūsu vecums? Vai Jums ir svarīgi, kur H1 — dažādām respondentu grupām atšķiras uzskati par konkrēto jautājumu.

Respondentu grupas tika sakārtotas šādi: 1. Veicot aprēķinu, izmantojot 3. Arī līdzekļu pārvaldītāju reputācija šādai grupai ir svarīgāka nekā citām grupām. Pārbaudes procesā ieguldījumu produkti tiks atdalīti atbilstoši SAI kritērijiem 2. Raksta autori secina, ka kopējais informētības līmenis kriptonauda bitcoin ieguldt 2. Galvenais secinājums, ka kopējais informētības līmenis par valsts fondēto pensiju shēmu ir zemāks par vidējo. Otrais pensiju līmenis tika ieviests Latvijā Pēc Latvijas Centrālā depozitārija datiem, cilvēku skaits 2. Otrais pensiju līmenis ir regulēts ar Valsts fondēto pensiju likumu spēkā no Otrajā pensiju līmenī Tiks pārbaudīti tikai investīcijas produkti ar kapitālvērtspapīru ieguldījumiem, jo pārbaudes metodes screening būtība ir apskatīt tieši ieguldījumus uzņēmuma paša kapitālā. Ja investīcijas produkts savā portfelī tur kapitālvērtspapīru, kas neatbilst SAI kritērijiem, tad šo investīcijas produktu nevar saukt par sociāli atbildīgu investīciju.

Atvērtie ieguldījumu fondi tika izvēlēti, lai aplūkotu kopējo situāciju Latvijas tirgū un uzzinātu, vai starp visiem reģistrētajiem fondiem ir tādi, kas varētu atbilst SAI kritērijiem. Burberry Group Plc. Aerosonic Corp. Christian Dior Group Inc. ADR Inc. DHT Plc. Diageo Plc. ADR Heico Corp. Tod's S. TOD Com. PM Inc. American Inc. Brewing Co. Lai izveidotu šo sarakstu, raksta autori ir izmantojuši publiski pieejamo datu bāzi. Protams, pasaulē ir daudz vairāk SAI kritērijiem neatbilstošu uzņēmumu, bet tie ir apkopoti slēgtajās datu bāzēs, kas nav brīvi pieejamas trešajām personām. Tas nozīmē, ka ne vienmēr tie uzņēmumi, kas ir ļoti populāri, ir sociāli atbildīgi, un ir iespējams, ka nākotnē viņi var zaudēt daļu finansējuma, ja neuzlabos kā pelnīt naudu caur mazliet rīcību šajā jomā. Pēc šā saraksta izveides ir iespējams atrast populārus pasaules indeksus, kur akciju grozā ir iekļauti šie uzņēmumi.

Tas ļaus veikt kvalitatīvāku un ātrāku pārbaudi, jo ļoti bieži līdzekļu pārvaldītāji izvēlas ieguldīt fondos, kuru ieguldījuma struktūra ir līdzīga kāda indeksa struktūrai. Raksta autori secina, ka divi lielākie ASV indeksi un populārākie Krievijas, Lielbritānijas un Nīderlandes indeksi neatbilst SAI ieguldījumu politikai, tāpēc ieguldījumu produkti, kas ir ieguldījuši līdzekļus šajos indeksos, nebūs uzskatāmi par atbilstošiem SAI kritērijiem šī raksta ietvaros. Tātad ieguldījumu produkti būs iedalīti dažādās grupās, pirmkārt, tie, kas atbilst SAI kritērijiem, un tie, kas neatbilst; otrkārt, pēc ieguldījuma portfeļa akciju īpatsvara, lai starpība nebūtu būtiski atšķirīga.

Tas tika darīts tāpēc, ka turpmāk tiks analizēti citi parametri, un, lai to izdarītu korekti, ir nepieciešams salīdzināt pēc savas struktūras līdzīgus produktus.

binārā opcija top brokeris praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas

Salīdzinošā jūs varat bagātināt ar bitcoins tiks veikta ar diviem parametriem. Pirmais ir viena gada ienesīgums. Protams, tas ir īss periods, bet tas ir periods, kas būs pieejams visiem ieguldījumu produktiem un kura laikā izmaiņas ieguldījumu portfelī varētu būt minimālas. Otrais parametrs būs riska lielums vienam gadam, tas būs aprēķināts kā ieguldījuma produkta svārstīgums — jo tas ir lielāks, jo augstāks ir risks šim produktam. Visi dati ir izteikti gada procentos, lai tie būtu salīdzināmi par vienādu periodu, jo daļu vērtību skaits par gadu var atšķirties dažādiem ieguldījumu produktiem. Ienesīgums kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā aprēķināts 4. Ieguldījuma produkta riska pakāpe jeb svārstīgums tiks aprēķināts, izmantojot 5. Otrais pensiju līmenis — konservatīvie plāni Patlaban Latvijā ir 10 konservatīvie pensiju plāni jeb pensiju plāni, kuru ieguldījumu struktūra paredz tikai zema riska investīcijas. Vienīgais pensiju plāns, kas neatbilst, ir Nordea konservatīvais IP kas ir forumsoprion? tas ir ieguldījis vietējā tirgū tikai Raksta autori uzskata par interesantu nejaušu sakarību faktu, ka abi šie pensiju plāni ir starp trim plāniem ar vismazāko dalībnieku skaitu. Kopumā visi konservatīvie pensiju plāni ir ieguldījuši Latvijas tirgū vairāk nekā Tas nozīmē, ka divi no trim ieguldītajiem latiem ir investēti vietējā tirgū.

Konservatīvo plānu kopējais dalībnieku skaits Konservatīvo pensiju plānu ienesīgums un svārstīgums Tas kryptowahrung etf kaufen sasniegts ar svārstīgumu jeb volatilitāti 1. Latvijā reģistrētie atvērtie ieguldījumu fondi Praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas ieguldījumu fondu salīdzinošā analīzē tiks pārbaudīti 13 fondi, kas ir atzīmēti NASDAQ OMX Baltic birža fondu centrā ar reģistrācijas valsti Latvijas Republiku un kam ieguldījumu struktūra ir kapitāla vērtspapīri. Pēc pārbaudes atbilstībai SAI kritērijiem raksta autori salīdzināja atvērto fondu ienesīguma un svārstīguma datus. Avots: Fondu centrs Baltijas fondi Negatīvo ienesīgumu jeb zaudējumus saviem ieguldītājiem ir radījuši divi atvērtie fondi: Citadele Ukrainian Equity Fund — Baltic Index fund, kuru sastāvā ir tikai Baltijas valstu uzņēmumi, pērn nopelnīja Kopumā liela daļa atvērto ieguldījumu fondu neatbilst SAI kritērijiem, bet tas arī ir loģiski, jo neviens no fondiem nepozicionē sevi kā ieguldījumu produktu, kas atbilst sociāli atbildīgai investēšanai.

SAI portfeļi vienlaikus var apvienot vairākus mērķus, piemēram, investīciju portfeļa kopējā riska mazināšanas pasākums un uzņēmuma tēla uzlabojums. Latvijas iedzīvotāji ir spējīgi atšķirt faktorus, kas ietekmē 2. Pēc Pīrsona kritēriju analīzes tika secināts, ka cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un dzimuma ir svarīgs kritērijs — daudz Latvijā ieguldītu līdzekļu. Ir definēti 5 būtiskie SAI novērtēšanas dominikāņi, kas tirgo bitcoin 1 fx valūtas tirdzniecības pamati ražošana; 2 alkohola ražošana; tirdzniecība ar bitcoin kriptonauda ieroču ražošana; 4 uzņēmumi ar tiesiskām problēmām cilvēku un darba tiesību aizsardzība ; 5 ieguldījumi vietējā tirgū LR publiskajā apgrozībā.

Starp visiem 26 valsts fondēto pensijas shēmas ieguldījumu plāniem ir tikai 6 plāni, kas neatbilst noteiktajiem SAI kritērijiem, un tas ir tikai Gada laikā starpība starp viena gada ienesīgumu un viena gada svārstīgumu, salīdzinot atbilstošus un neatbilstošus SAI kritērijiem ieguldījumu produktus, nav būtiska. Tas nozīmē, ka sociāli atbildīgas investīcijas spēj nodrošināt līdzīgu atdevi pie salīdzināma svārstīguma. Cheng J. San Diego: University ieguldīt kriptovalūta California.

Domini Amy L. Chicago, Illinois: Dearborne Trade. Frensidy B. Jakarta: Salemba Empat. Fung H. Healey J. Christopher Newport University: Cengage Learning. Hill T. Vermont: StatSoft. Jackson S. Jacksonville University: Cengage Learning. Peck R. Shenoy G. New Delhi: New Age International. Sparkes R. Strasser K. Innsbruck: University of Innsbruck. Lewis R.

Laidienu arhīvs

Trog U. Eco Design Foundation. AXA Group. Starptautiskā klimata politika. Starptautisko klimata sarunu dinamika. Kioto protokola elastīgie mehānismi. Eiropas Savienības klimata politika. Eiropas Savienības virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. Eiropas Savienības pielāgošanās klimata pārmaiņām. Latvijas klimata politika. Latvijas mērķi siltumnīcefekta gāzu ierobežošanai. Latvijas progress siltumnīcefekta gāzu ierobežošanā. Nevalstiskā sektora loma klimata politikas veidošanā un īstenošanā. Sociālās pārmaiņas pasaulē. Pasaules ekonomiskā attīstība. Ekonomiskā izaugsme. Ekonomikas izaugsmes pirmsākumi. Enerģētikas un tehnoloģiju revolūcija un tās sekas. Izaugsme un kari. Globālās diskusijas par izaugsmi. Izaugsmes robežas. Izaugsme un sabiedrības attīstība. Attīstības ierobežojumi.

nopelnīt naudu no bitcoin praktiska piemērošana korelāciju valūtu tirdzniecības bināro iespējas

Ierobežojumu pārsniegšanas sekas. Ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija. Ilgtspējīgas attīstības ietvars. Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi. Adaptācijas koncepcija. Adaptācijas politika. Ieteikumi adaptācijas risinājumiem. Klimata pārmaiņu adaptācijas risinājumi valsts līmenī. Izglītība un zinātne adaptācijas izstrādei un ieviešanai. Adaptācija klimata pārmaiņām pilsētvidē un telpiskās attīstības plānošanā. Adaptācija klimata pārmaiņām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā. Adaptācija klimata pārmaiņām un ūdens resursu apsaimniekošana.

Klimata politika. Ilgtspējīgas attīstības pamati. Adaptācija klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas, dzīvesveids un patēriņš, oglekļa mazietilpīga attīstība. Oglekļa mazietilpīga attīstība. Starptautiskā sadarbība ilgtspējīgas attīstības īstenošanai. Vienkāršākas dzīves iespējas. Alternatīvās attīstības iespējas. Ekonomiskās izaugsmes vēsturiskais pamats. Alternatīvu spektrs. Dzīve bez augsmes? Ilgtspējīgas attīstības īstenošana. ANO Tūkstošgades attīstības mērķi. Latvijas ilgtspējīga attīstība. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Pašvaldības un ilgtspējīga attīstība. Nākotnes iespējas. Norvēģijas Klimata līgums. Maksa par oglekļa savienojumu emisijām Norvēģijā. Ilgtspējīgs ekociemats Norvēģijā. Biroju ēkas apsildīšana ar ķermeņa siltumu Zviedrijā. Ietekmes uz klimatu novērtēšana Londonā un pielāgošanās paaugstinātam plūdu riskam pie Temzas.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām Nīderlandes lauksaimniecības nozarē. Piekrastes plānošana Horvātijā. Klimata pārmaiņu radītie riski Latvijai un ieteikumi to novēršanai. Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā. Climate and Sustainable Development. Cienījamo lasītāj! Šajā grāmatā Tu izlasīsi, ka klimata pārmaiņas ir realitāte, kuru mēs nedrīkstam ignorēt. Pazīstu daudzus cilvēkus, kuri bieži dodas uz Kurzemes jūrmalu, apsēžas stāvajā jūras krastā un vēro saulrietu. Ir bijis tā, ka iecienītajā vietā vairs nav iespējams atrast tik pazīstamo pauguru, soliņu vai priedi. Ja atceramies, Tas nozīmē ne tikai augstāku gaisa temperatūru, bet arī stiprākas vētras, sausumu un plūdus. Īpaši jūtamas šīs pārmaiņas ir Latvijas jūras piekrastē, kura erozijas ietekmē pastāvīgi samazinās. Ja nerīkosimies, turpmāk riskējam ik gadu zaudēt pat līdz sešiem metriem mūsu skaisto pludmaļu. Tomēr klimata pārmaiņas nav tikai vides aizsardzības problēma. Tas ir arī starptautiskā miera un drošības jautājums! Klimata pārmaiņu dēļ daudzas auglīgas zemes Tuvajos Austrumos pārvēršas par tuksnešiem, teritorijas applūst.

Rezultātā iedzīvotāji spiesti meklēt citu dzīvesvietu, kas savukārt rada nekontrolējamu migrāciju, starptautiskus konfliktus, palielina terorisma risku. Šo jautājumu risināšana ir mūsu pastāvīgs uzdevums un atbildība. Gan valsts, gan pašvaldības, gan ikviena cilvēka rīcības līmenī. Septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pieņēma Ilgtspējīgas attīstības mērķus laika posmam pēc Decembrī Klimata pārmaiņu konferencē Parīzē tika pieņemts vēsturisks nolīgums klimata pārmaiņu ierobežošanai. Šie lēmumi ilgtermiņā ietekmēs Latvijas un citu pasaules valstu politiku. Mums jāattīsta oglekļa mazietilpīgu ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Nepietiekama rīcība klimata pārmaiņu mazināšanai būtiski apgrūtinās un sadārdzinās pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Esmu pārliecināts, ka mums izdosies! Grāmatas autori Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dr. Dagnija Blumberga ir pārliecināta, ka Latvijas universitāšu vides zinātņu studiju programmās studē īpaši atvērti un radoši studenti, kuri spēj izzināt un saprast procesus vidē un kuri ir gatavi darīt visu iespējamo, lai mazinātu cilvēku ietekmi uz klimata pārmaiņām. Dagnijai Blumbergai dzīves garumā ir bijuši dažādi vaļasprieki: no sēņošanas skrajā priežu mežā ar mīkstām sūnām līdz politikas vērošanai. Tomēr to gandarījumu un prieku, ko sagādā laba grāmata, nespēj aizstāt ne kino, ne internets. Latvijas Universitātes profesore Dr. Agrita Briede ir Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas vadītāja. Ir vadījusi Latvijas Zinātnes padomes finansētus projektus, kā arī piedalījusies vairāku starptautisku projektu realizācijā ES 5.

Zinātniskās intereses ir saistītas kā pelnīt naudu tiešsaistē darbā mājās pētījumiem par Latvijas klimatu un tā mainību, klimata ekstrēmiem, kā arī klimata mainības ietekmi uz virszemes ūdeņiem. Jānis Brizga doktora grādu vides zinātnes apakšnozarē ieguvis Viņš risina jautājumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīga patēriņa pārvaldību un videi draudzīgu dzīvesveidu. Latvijas Universitātes asociētā profesore Dr. Džineta Dimante doktora grādu ekonomikā ir ieguvusi Viņa ir studējusi arī Kembridžas universitātē Lielbritā­ nijākur ieguvusi diplomu ekonomikā. Viņas docētie studiju kursi ir saistīti ar vides un dabas resursu ekonomiku, līdzsvarotas attīstības vadīšanu un optimizācijas teoriju. Galvenās pētniecības tēmas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību, vides ekonomisko vērtēšanu, zaļo ekonomiku. Ārpus darba Džinetu interesē ceļošana, aktīva atpūta dabā, grāmatu lasīšana, kultūras pasākumu apmeklēšana. Latvijas Universitātes docente Dr. Gunta Kalvāne ieguvusi doktora grādu dabas ģeogrāfijā Zinātniskās intereses saistās ar bioklimatoloģijas un sezonalitātes pētījumiem cilvēka dzīvē un dabā, arī ar klimata mainības ietekmi uz sezonālajām parādībām.

Gunta Kalvāne kā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas didaktikas centra vadītāja ir iesaistīta jauno ģeogrāfijas skolotāju sagatavošanā un zinātnes komunikācijas aktivitātēs. Latvijas Universitātes pro­ fe­sors Dr. Māris Bināro un vaniļas iespēju plusi un mīnusi ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, kā pelnīt naudu tiešsaistē darbā mājās vides izglītības jautājumiem veltītu grāmatu autors un redaktors.

Zinātniekam uzrunājot studentus, sabiedrību, ir svarīgi savu viedokli. Latvijas Universitātes profesors Dr. Viesturs Melecis ir Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Dabas aizsardzības katedras vadītājs, kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta direktors un vadošais pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Viņa pētījumi saistīti ar cilvēka ietekmes novērtēšanu uz ekosistēmām un biodaudzveidību. Viņš ir Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla dibinātājs un pārstāv valsti Starptautiskajā un Eiropas ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīklā ILTER network. Tā viens no galvenajiem uzdevumiem ir pētīt klimata izmaiņu ietekmi uz visizplatītākā bitcoin tirdzniecība biodaudzveidību.

Ilze Prūse ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri­jas Klimata pārmaiņu departamenta direktore. Piedalījusies daudzu projektu attīstīšanā un īstenošanā. Pārstāvējusi Latvijas valsti emisijas vienību tirdzniecībā un bijusi viena no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta attīstītājiem, ir Latvijas sarunu vedējs starptautiskajās sarunās par klimatu. Paralēli Latvijas interešu starptautiskajai aizstāvībai tiecas attīstīt vispusīgu un ilgtspējīgu nacionālo klimata politiku. Zane VincēvičaGaile Pašlaik Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļā nodarbojas ar starpdisciplināriem pētījumiem, kas saistīti ar vides un veselības, ekotoksikoloģijas jautājumu izzināšanu, ir Starptautiskās Medicīniskās Ģeoloģijas asociācijas dalībniece. Starp dažādajām ārpusdarba interesēm nozīmīgākās ir veselīgs dzīvesveids un svešvalodas.

Katrs no mums ir atkarīgs no dabas norisēm, bet mēs varam tikai nojaust, kādu ietekmi katrs no mums var atstāt uz tām. Cilvēka kā indivīda iespējas ietekmēt dabu ir niecīgas, un primitīvās sabiedrības, kuras eksistēja saskaņā ar dabas likumiem, to neietekmēja. Taču cilvēces attīstību pēdējo gadsimtu laikā raksturo iedzīvotāju skaita, ražošanas un patēriņa eksponenciāls pieaugums un vairāku procesu globalizācija. Daudzas cilvēku darbības, sākot no minerālmēslu izmantošanas līdz pilsētu attīstīšanai, ir eksponenciāli augošas. Pirmais jautājums, kas rodas, diskutējot par klimata pārmaiņām, ir tas, vai cilvēks vispār var ietekmēt klimatu un dabu. Tas ir pilnīgi dabisks jautājums, ja mēs izdzirdam ziņas par virpuļviesuļiem, zemestrīcēm un apjaušam šo dabas parādību spēku un cilvēka spējas to ietekmēt. Dabas spēku darbības spilgtākais piemērs ir uz Saules notiekošie procesi, kas ir galvenais enerģijas avots uz Zemes. Tektoniskie procesi nosaka kalnu veidošanos, un jebkādi cilvēka pūliņi šķiet nenozīmīgi šo spēku priekšā. Līdz ar to vēlreiz rodas jautājums: vai cilvēks vispār spēj ietekmēt kādu dabas. Eksponenciālais pieaugums var izraisīt pārsteidzošus rezultātus, ja mēģinām izprast, ko tas nozīmē sadzīvē.

Tirdzniecība ar bitcoin kriptonauda labi ilustrē persiešu leģenda par gudro galminieku, kas dāvināja valdniekam brīnišķīgu šaha galdiņu un, jautāts par atlīdzību, lūdza dot rīsu graudus, liekot tos dubultā skaitā uz katra nākamā kvadrāta. Un, protams, valdnieka rīsa krājumu tam nepietika. Cilvēces izaugsmes apjoms ir pārsteidzošs: laikā no Eksponenciālā izaugsme ir virzošais spēks, kas izraisa sabiedrības ekonomikas tuvošanos planētas iespēju fizikālajām robežām. Pasaules iedzīvotāju skaits ir sācis palielināties eksponenciāli pēc 2.

Pasaules rūpniecības produkcijas daudzums parāda eksponenciālās izaugsmes tendences. Arī piesārņojošo vielu emisijas apjomi pieaug. Ja mēs uzmanīgāk pasekojam attīstībai bināro un vaniļas iespēju plusi un mīnusi gaitā, redzams, ka izaugsmes ātrums aizvien pieaug. Protams, tas nevar turpināties bezgalīgi. Planētas resursu ierobežojums kā robeža cilvēces attīstībai vislabāk ir saprotams, aplūkojot derīgo izrakteņu krājumu izsmelšanas robežas. Ir skaidrs, ka noteiktam resursu veidam ir krājumi, kurus, protams, var precizēt, bet to apjoms ir ierobežots.

Šos krājumus, respektīvi, katru konkrētu elementu piemēram, zelta vai savienojumu piemēram, naftas krājumus, kas ir izveidojušies, vai nu veidojoties planētai Zemei, vai uzkrājušies miljoniem gadu laikā, cilvēce var izsmelt. Nafta, akmeņogles ir resursi, no kuriem ir atkarīga mūsdienu cilvēces labklājība, jo tie ir ķīmiskās ražošanas galvenās izejvielas. Piemēram, nafta tiek izmantota transportā kā galvenais enerģijas resurss. Vienlaikus naftas krājumus iespējams novērtēt visai precīzi, un to izmantošanas apjoms jau ir sasniedzis savu maksimumu 1. Tiek vērtēts, ka naftas patēriņa maksimums tika sasniegts Cilvēces pastāvēšana ir atkarīga no resursiem, kuru avots ir Zeme. Resursu izmantošana rada piesārņojumu un atkritumus, un līdz ar to izaugsmi ierobežo ne tikai resursu izsīkšana, bet arī piesārņojuma uzkrāšanās un planētas ierobežotā spēja absorbēt atkritumus un piesārņojumu. Cilvēces attīstība ir atkarīga ne tikai no resursu izmantošanas, bet arī tās dzīvesveida izmaiņas. Aizvien lielākas dabiskās teritorijas tiek izmantotas cilvēka vajadzībām. Liela daļa no zemes ir pārvērsta par aramzemi, daudzi Zemes apvidi piemēram, Eiropano kosmosa skatoties, naktīs ir gaiši, tropiskie lietusmeži tiek izcirsti un pārvērsti par kultūraugu plantācijām. Augsne, virszemes un pazemes ūdeņi, pārmitrās teritorijas, daba un vide ir sākusi degradēties. Pat vietās, kur atjaunojamie resursi šķiet stabili piemēram, Ziemeļamerikas meži vai Eiropas augsnesresursu kvalitāte, daudzveidība un izdzīvošanas spējas var tikt apšaubītas.

Naftas un naftas ogļūdeņražu ieguves apjoms un izmantojamo resursu novērtējums nākotnē. Ūdens ir dabas resurss, kas atjaunojas un uztur dzīvību uz Zemes. Tas ir mūsu un visu pārējo sugu svarīgākais eksistences pamats. Hidroloģiskais cikls parāda saistību starp galvenajiem ūdens avotiem un atspoguļo iztvaikošanas un arī atmosfēras nokrišņu veidošanās procesu lielo nozīmi ūdens bilancē. Galvenais enerģijas avots, kas nosaka ūdens iesaistīšanos globālās aprites ciklā, ir Saule. Kaut arī hidroloģiskajā ciklā iesaistītās ūdens masas ir milzīgas, tomēr cilvēka darbība ietekmē ūdeņu plūsmas. Pašlaik cilvēces ūdens. Jau tuvā nākotnē cilvēka ūdens patēriņš varētu pārsniegt dabisko ūdeņu plūsmu iespējas. Cilvēka negatīvo ietekmi uz ūdens aprites procesiem ilustrē Arāla jūras izsīkšana, ko izraisīja tajā ieplūstošo upju ūdeņu intensīva izmantošana lauku apūdeņošanai galvenokārt, audzējot kokvilnu. Uz Zemes notiek nemitīga elementu, vielu un enerģijas aprite, kuru apraksta vielu aprites cikli. Vielu piemēram, ūdens un elementu piemēram, skābekļa, sēra, oglekļa avots ir litosfēra, no kuras vielas var nokļūt atmosfērā un hidrosfērā vulkānu izvirdumos vai iežiem dēdējot. Vielas un elementi no hidrosfēras nokļūst atmosfērā, turklāt nozīmīgi ir procesi, kas saistās ar ūdens apriti dabā. Dzīvie organismi biosfērā asimilē vielas no litosfēras, hidrosfēras un atmosfēras, bet pēc to bojāejas vielas atgriežas ar biosfēru saistītajās vidēs.

Tajā pašā laikā litosfērā un hidrosfērā slāpekļa savienojumu koncentrācija ir ievērojami zemāka, turklāt slāpeklis ir inerts, un tiešā veidā lielākā daļa dzīvo organismu nespēj to izmantot. Slāpekļa savienojumi ir savstarpēji saistīti, un tie var pārvērsties cits citā. Tāpat kā citu elementu apriti, arī slāpekļa apriti ilustrē tā bioģeoķīmiskās aprites cikls sk. Pārtēriņš un sabrukums. Ja izaugsme kādā sistēmā turpinās nepārtraukti, tā nenovēr­ šami patērē vairāk resursu nekā saražo pār­ tēriņšun kādā brīdī var sabrukt. Vienlaikus tiek degradēta resursu bāze. Mūsdienās minerālmēslu ražošanas kopapjoms ir apmēram miljoni tonnu gadā, kas aptuveni atbilst tam slāpekļa apjomam, kas tiek fiksēts mikroorganismu darbības rezultātā — miljoni tonnu gadā; sk. Tātad cilvēka darbība jau pašlaik pēc apjoma ir salīdzināma ar dabiskajiem slāpekļa bioģeoķīmiskās aprites cikla procesiem, bet paredzams, ka tuvākā nākotnē tos pārsniegs. Ņemot vērā slāpekļa savienojumu ražošanas ievērojamos apjomus, tie var negatīvi ietekmēt gan vidē norisošos procesus, gan arī cilvēku un dzīvnieku veselību.

Visai acīmredzamie ierobežojumi gan fosilās enerģijas, gan citu neatjaunojamo resursu izmantošanai ir likuši sāpīgi apzināties mūsu sabiedrības un ekonomikas izaugsmes robežas. Cilvēces attīstības rakstura modelēšana sk. Tā sekas var būt rūpnieciskās ražošanas un pārtikas pieejamības, kā arī iedzīvotāju skaita samazināšanās. Nesen veiktā pētījumā mēģināts noteikt robežas tādiem procesiem uz Zemes, no kuriem ir atkarīga cilvēces pastāvēšana, tās nosaucot par planētas robežām. Planētas robežas novērtētas deviņiem dažādiem procesiem un Meadows D. New York: Universe Books. Tomēr arī planētas iespēju pārējās robežas ir tuvu pārsniegšanai, piemēram, cilvēka ietekme uz ūdens apriti. Dažos gadījumos tās ir grūti precīzi novērtēt piemēram, attiecībā uz vides piesārņojumutomēr cilvēka radītās ietekmes neapšaubāmi ir būtiskas.

Cilvēka ietekme uz dabas vidi ir salīdzināma ar dabas spēku ietekmēm. Mūsdienu civilizācijas attīstība bināro un vaniļas iespēju plusi un mīnusi notikusi relatīvi stabilos vides apstākļos, ko raksturo atmosfēras sastāva stabilitāte, kā nopelnīt naudu tiešsaistē tiešsaistē bioģeoķīmisko procesu raksturs. Šo laika posmu kopš ledus laikmeta beigām ģeoloģijā sauc par holocēnu.

Cilvēce mūsdienās ir kļuvusi par ievērojamu spēku un līdz ar to pēdējo gadsimtu laikā mainījusi Zemes vidi. Ķīmiskais piesārņojums. Planētas iespēju robežu koncepcija. Zaļie sektori raksturo cilvēka darbības jomas, ku­ rās cilvēka ietekmes ir minimālas, dzeltenie sektori — jomas, kurās cilvēka ietekme ir sa­ līdzināma ar dabisko procesu intensitāti vai pārsniedz dabiski norisošo procesu intensi­ tāti un apjomu. Avoti tālākām studijām Biogeochemical Cycles. Literatūra Berner E. Water, Air and Geochemical Cycles. Botkin D. Cunningham W. Enger E. Boston: McGraw Hill. Environmental Science Ed. Ryden Uppsala: Baltic University Press. Lovelock J. London: Penguin Books Ltd. Montgomery C. Boca Raton: McGraw-Hill. Commoner B.Kā nopelnīt naudu internetā ar kazino un totalizatoru bonusiem ikdienas iespēju stratēģija